Eskişehir Inıvasyon Semineri

Share This:

Mobilya Sanayinde İnovasyon Uygulamaları-2

Eskişehir Seminer Notları 

Sabit TUNÇEL(Mba)
Ağaçişleri End.Yük.Müh.
Ahşap Teknik Dergisi Yayın Kurulu Başkanı

Ahşap Teknik Dergisi ile birlikte Orman ürünleri sanayine daha nasıl fayda sağlar ne gibi çalışmalar ile sektörümüzü daha bilinçli olarak bu işi yapar hale getirebilirizi düşünürken seminer düşüncesi oluştu. Bunu yaparken hep konuşulan üniversite sanayi işbirliğini pekiştirmek ve bu konuda da sektör ile üniversiteyi buluşturmak hedefimiz oldu. Üniversitelerimizin değerli öğretim üyelerinden ve sanayimizin değerli yöneticileri ve meslektaşlarımızın yaptığı çalışmaları çeşitli Anadolu illerinde sektör ile paylaşma fikri ile yola çıktık.

Gerçekten gittiğimiz illerde büyük ilgi ve alaka ile karşılandık. Dergimiz ve ekibi ile organizasyon komitesinin yoğun çalışmaları ile ortaya çıkan tablo gerçekten sektörümüz adına umut verici görünüyor. Biz buna “Bilgi Paylaşım Platformu” diyoruz. Evet bizler özel sektörde olmamıza karşın hafta sonumuzdan feragat ederek bu seminerlerde bulunuyor, bilgi ve tecrübelerimizi elimizden geldiği ölçüde paylaşıyoruz. En önemli nokta bizlerin gösterdiği bu fedakârlığa sektörümüz destek vermelidir. Aksi taktirde bu seminerler belirli bir süre sonra bitecektir. Bitmemeli sürekli yenilikler paylaşılmalı o nedenle adının içerisinde inovasyon kelimesi var. Sektör bu seminerleri kendisi talep etmelidir. Ama maalesef böyle olmuyor. Mevcut durumundan memnun ne zaman işler azalırsa o zaman kara-kara düşünmeye başlıyor. Ama biz böyle bir organizasyon ile gittiğimizde sorunlarını görüyor tartışıyor en azından farkına varıyor. İnsanları düşündürüyor önerilerimiz ile kafalarda ışık yakıyoruz. Buda o ildeki sektöre sinerji katıyor.

Sektör ile ilk buluşmamızı İnegöl de oldu o zaman da yazmıştım gerçekten çok güzel ve yoğun ilgi vardı. Yine aynı isim altında 2.sini düzenlediğimiz “Mobilya Sanayinde İnovasyon Uygulamaları” semineri Eskişehir Ticaret Odası Meclis salonunda 19.01.08 tarihinde gerçekleşti. Katılım oldukça iyi idi. Bu organizasyona destek veren Eskişehir Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Sanayi Odasına, salonlarını bize tahsisi eden Ticaret Odasına ve Mobilyacılar Odasına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz.

Bilimsel yönü ağır basan seminerde sunulan bildirilerin özetlerini yazının devamında bulabilirsiniz. Tüm bu yayınlar ile ilgili her seminere özel basılan seminer kitapçıkların da, bildirilerin tam metinlerine ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Ticaret odası meclis salonunda yapılan seminerin açılış konuşmasını Eskişehir mobilyacılarını temsilen MMO Başkanı Sn.R.Yıldız yaptı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sn.İ.Erden, İnovasyonun markalaşmadan geçtiğine vurgu yaparak konuşmasını noktaladı. Eskişehir Milletvekili Sn.N.Öztürk konuşmasında mobilya sektörünün Pazar payının daraldığını ifade ederek bunu aşmanın yolunun Ar-Ge çalışmalarından geçtiğini vurguladı. Vali Yardımcısı, E.Ballı, ETO Yönetimi adına H.Ünalan, Esnaf Odalar Birliği Başkanı E.Birsen ve ESO Başkan Vekilinin kısaca görüşlerini belirttiği toplantıya çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri ve özel sektörümüzden konularında uzman üst düzey yöneticilerin bildirileri ile katıldıkları seminer programı saat 18:00’da sona erdi.

Seminer sonunda ve aralarda yapılan kısa görüşmelerde bu açılımın Eskişehir’in Orman ürünleri sanayindeki sorunlarının çıkış noktalarının neler olacağına ışık tutacağı konusunda tüm dinleyiciler hem fikirdiler.

Bizimde bu seminerler dizisini yapmaktaki amacımız aslında bu farkındalığı yaratmak. Sektörün sıkıntılarını farklı göz ile değerlendirip, çözüm önerilerini birlikte tartışmaktı.

Yoğun ilginin olması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Bu ilginin sonucunda yaptığımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlama fırsatımız oldu. Devamında yapılacak seminerler içinde bizlere daha büyük bir heyecan verdi.

Bu heyecanımızı yitirmeden devam edeceğimiz diğer seminerlerimizde de sizler ile buluşmak dileği ile.

Seminerdeki sunulan bildiriler ve özetleri                                              

İnovasyon Kavramına Bir Bakış: Türkiye’de İnovasyon

Prof. Dr. Selman Karayılmazlar

Teknoloji hızla gelişirken global rekabette gittikçe artmaktadır. Günümüz işletmelerinin bu rekabet ortamında ayakta kalabilmelerinin yolu farklılaşmaktan geçmektedir. Farklılaşmanın yolu ise inovasyondur. Yani, inovasyon globalleşmeye yol açmakta, globalleşme ise inovasyonu zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir karlılık ve büyüme için tek yol inovasyondur. Ürünlerin ve hizmetlerin giderek benzeştiği günümüz hiper-rekabetçi ortamında kalıcı olabilmek inovasyonla mümkün olmaktadır. Yaratıcılığın, yeni fikirlerin ticari yarara dönüştürülmesi olarak tanımlayabileceğimiz inovasyon kavramı günümüz ve gelecekte şüphesiz en popüler kavram olacaktır.

Bu çalışmada, inovasyon kavramı, Türkiye’nin inovasyon gücünü açıklamaya yönelik bilgiler derlenerek inovasyonun önemi açıklanmaya çalışılmıştır. Makalenin Tam Metni…

Mobilya Endüstrisinde Sistem Kurma Yaklaşımı

Metin Kahveci                                 
Orman End.Y.Müh.

Ülkemizde mobilya sanayi işletmelerinin ortalama yaşam süreleri oldukça kısadır. Bu kısa süreye çoğunlukla, işleyen alt veya ana sistemleri kurma ve geliştirme çabalarındaki başarısızlıklar neden olmaktadır. Bu makale kapsamında mobilya endüstrisindeki işletmelere sistem kurmadaki sistematiği düzenli bakış açısıyla kazandırmak için yöntemler önerilmektedir. İşleyen bir sistem kurmada ihmal edilmemesi gerekli konular ana başlıklar halinde özetlenip veri üretim ve değerlendirilmesinin yöntemleri basite indirgenerek anlatılmaktadır.  Makalenin Tam Metni…

Analitik Hiyerarşi Süreci

Hasan Baltalar                                
Ağaçişleri End.Müh.

Hepimiz hayatımızda bazı kararlar veririz. Bu kararlarda ne kadar başarılı olduğumuz, sonuçlar ile birlikte ortaya çıkar.

İnsanlar kararlarını iki tür analizle verirler. Birincisi, sezgilerle yapılan otomatik analizdir. Çok hızlı gelişir ve genellikle objektif değildir. Karar vermenin ikinci yolu ise mantıksal analizdir ve muhakkak analitik bir yöntem gerektirir.

Bu yazıda size, sadece kâğıt-kalem (ve gerek duyarsanız bir hesap makinesi) kullanarak, Analitik Hiyerarşi Süreci’ni nasıl uygulayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Amacım, kararlarınıza analitik bir yöntemle ulaşmanıza ve böylece daha doğru kararlar almanıza yardımcı olmaktır. Makalenin Tam Metni…

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Ergin Öztürk

Bir şirket içerisindeki bilgi sistemlerinin birleşimine Kurumsal Kaynak Planlaması denir. Bu tanımın biraz daha açılması gerekirse, insan kaynaklarından envantere, finans muhasebeden üretime çok geniş bir fonksiyon yelpazesinin yakın bir ilişki içerisinde müşteri ve tedarikçilerle bağlı olarak hareket etmesidir. Bir ERP Yazılım ise, tüm bu fonksiyonalitenin bir araya geldiği ortak veritabanının tümüdür. Makalenin Tam Metni…

Fizibilitenin Verimliliğe Etkileri

Sabit Tunçel(Mba)                                       
Ağaçişleri End.Y.Müh.

Yaşamın her aşamasında karşımıza birçok kez karar vermekte güçlük çektiğimiz ve alınan kararda bizi nelerin beklediğini tahmin etmemiz ilk hamlede oldukça güçtür.

Bu nedenle çeşitli analizler yaparız. Eğer söz konusu olan işletme kurulumu ise çok daha detaylıca tüm kısıtlar göz önüne alınarak uygulanabilirlik analizleri yapılmalı. İşletme kurulumu için yapılan bu çalışma fizibilite olarak adlandırılıp. Makalenin içeriğinde fizibilitenin verimliliğe etkisi incelenecektir. Makalenin Tam Metni… 

Bilgisayar Yazılımları ve İnovasyon

Yrd.Doç.Dr. Alper Aytekin

Teknolojinin gelişimi ile birlikte bilgisayarlarda çok hızlı gelişmişlerdir. Bilgisayarların hızlarının ve işlem kapasitelerinin artması bilgisayar yazılımlarının da gelişmesine neden olmuştur.

Öncelikle bilgisayar programlama dilleri geliştirilmiş, ardından işletim sistemleri bu dünyadaki yerini almıştır. Bilgisayar programlama dillerinin sunduğu güçlü ve hızlı matematiksel işlemler ve grafik hesaplamaları, tasarım yazılımlarının çok hızlı gelişmesine neden olmuştur.

Tasarım programları insanların hayal güçlerini somutlaştırmaya başlamıştır. Bilgisayarlar, iki boyutlu ortamdan üç boyutlu ortama geçiş ve ardından bunlara eklenen animasyonlarla insanların hayal güçlerinde bir adım ilerisini düşünmeye itmiştir.

Bu makalede bilgisayarların gelişiminden ve buna bağlı olarak programlama dilleri ile tasarım programlarından bahsedilmiştir. Hayatımıza renk katan inovasyonlar üzerindeki etkileri ortaya konmuştur.  Makalenin Tam Metni…

Toplam Verimli Bakım Anlayışı (TVB)

Yrd.Doç.Dr. D.Sevim Korkut 

Toplam Verimli Bakım (TVB) üretim sistemlerinde sıfır ekipman duruşu ve sıfır kalite hatasını hedefleyen bir bakım yöntemidir. Üretim, bakım ve mühendislik bölümlerinin önderliğinde ve üst yönetimden alt kademeye kadar tüm çalışanların katılımı ile en yüksek verimliliğe ulaşmak ve devamlılığı sağlamak için grup çalışması olarak yapılır. Yapılan çalışmalar TVB’nin başarılı bir biçimde uygulanması sonucunda üretim giderlerinin, arızaların, müşteri şikayetleri ve iş kazalarının azaldığını; verimliliğin ve toplam ekipman verimliliğinin arttığını göstermektedir. TVB kavramını daha iyi anlatabilmek amacıyla yapılan bu çalışmada TVB’nin hedefleri, politikası, önemi hakkında geniş bilgiler verilmiş olup, uygulanması durumunda işletmelerde gözlenen değişiklikler değerlendirilmeye çalışılmıştır.  Makalenin Tam Metni… 

Ahşap Malzeme Üst Yüzey İşlemleri ve İnovasyon

Yrd.Doç.Dr. Bülent Kaygın

Bilindiği üzere, alternatifi birçok malzeme bulunmasına rağmen, onlara oranla çok daha üstün özelliklere sahip olan ahşap malzeme, insanların ilk çağlardan beri vazgeçemediği organik bir malzemedir. Kurallara uyularak yapılmış üst yüzey işlemleri sonucunda, ahşaptan hazırlanan işlerin “teknik, estetik ve ekonomik” yönden değeri artacaktır. Buna ilaveten, uygulanan üst yüzey işlemi, özellikle buluş ve renk yönünden günün modasına uyuyorsa hem çabuk satılacak ve hem de üreticisine kazanç sağlayacaktır ki bu durum makalenin ana teması olan “inovasyon” teriminin tanımıyla birebir örtüşmektedir. Yani, inovasyon ile ortaya konan yenilik ya da buluş, ekonomik anlamda üreticisine ya da bir başka deyişle işletmeye de para kazandırma hedefini gerçekleştirmelidir.

Bu makalede, üst yüzey işlemlerinin tanımı, tarihçesi ve amaçlarına kısaca değinildikten sonra, günümüzde üst yüzey işlemlerinde yaşanan gelişmeler inovasyon bakımından ortaya konmuştur.

Ağaç Malzeme Fiziksel Özelliklerinin Şematik Rehber İle Belirlenmesi     

Doç.Dr. İlker Usta

Şematik Rehber; ağaç malzeme fiziksel özelliklerinin deneysel ve teorik olarak belirlenmesinde veri derleme edinimi açısından temel bir süreç olarak ağaç malzeme konusunda çalışan araştırmacılara kolaylıklar getirmesi amacıyla, İlker Usta (Hacettepe Üniversitesi) ve Mike Hale (University of Wales) tarafından geliştirilerek takdim edilmiştir. Söz konusu şematik rehber, 6-10 Haziran 2004 tarihleri arasında Slovenya’nın Ljubljana kentinde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Ahşap Koruma Araştırma Grubu (IRG: The International Research Group on Wood Protection) Yıllık Toplantısı’nda özgün bir bildiri olarak sunulmuştur (Bildiri Kodu: IRG/WP 04-20298).

Bu teknik yazıda; ahşap koruma (emprenye) uygulamalarına etkisi bağlamında ağaç malzeme fiziksel özellikleri tanıtılmış ve öngörülen şematik rehber kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. Makalenin Tam Metni… 

Kalite Nedir ve Nasıl Algılanmalıdır

Ahmet Öztekin         
Ağaçişleri End.Müh.

Kalite bilincinin sektörümüzde nasıl algılandığı ve müşteri beklentilerinin ne yönde geliştiği. Son dönemde kalitenin arza etkisi ile birlikte işletmelerde ki kalite bilincinin hangi doğrultuda gelişim kaydetmesi gerektiği incelenmiştir.

Aslında kalitenin yaşam felsefesi olarak algılanması işleyişin daha kolay algılanması, bunun ile birlikte uygulanabilirliğinin kolaylaşması adına önemlidir. Makalenin Tam Metni… 

Perakende Mobilya Mağazacılığı

Yeliz Kaya                            

Perakende sektöründe dayanıklı tüketim ürünlerin satıldığı mağazaların başında gelen mobilya satış mağazalarında satış dinamikleri sürekli değişken bir yapıdadır. Ortalama cirolar, aylık bazda karlılıklar ve yıllık bazda kar marjı pek çok sebepten ötürü diğer sektörlere göre büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Üstelik değişen mobilya trendi ve ekonomik gelişmeler mobilyada geçmişte var olan sezon kavramını da yok etmiştir. Makalenin Tam Metni… 

Mobilyada Marka Olmak

Abdullah Yaşar

Mobilya. Neredeyse doğumdan ölüme kadar insan hayatının her aşamasına tanıklık eden meta. Mobilya pazarı her geçen gün büyüyor, piyasaya her gün yeni renkler, yeni desenler çıkıyor. Tıpkı tekstil gibi mobilya da artık ‘moda’ ile tanıştı. Şimdi markalar bir yıl öncesinden gelecek yılın kreasyonlarını sunuyorlar. Yakında Cemil İpekçi tarafından tasarlanan koltuk takımları görmek hiç şaşırtıcı olmayacak. Makalenin Tam Metni… 

Türkiye’de Mobilya Tasarımı ve İnovasyon

Yrd.Doç.Dr. Füsun Curaoğlu

20.yüzyıl, teknoloji ve bilimin birbirlerine paralel hızda gelişme gösterdiği bir yüzyıl olmuş ve bu gelişme ile insanlık, uygarlık tarihinde ki ilerlemesinde en hızlı gelişmesini gerçekleştirmiştir.

21.yüzyıl ise kendi kimliğini 20.yüzyıldan devraldığı sosyal, toplumsal, teknolojik, ekonomik dinamikler çerçevesinde yapılandırmaya başlamış ancak kavramların ve alanların birbirlerine yakınlaşması, tanımlanmış anlam sınırlarının yok olması gibi birçok etmen kendi dinamiği içerisinde karmaşa yaratmıştır. (Curaoğlu2007) Makalenin Tam Metni… 

Eskişehir’in yerel basınından

Mobilyacının kurtuluşu markalaşmada

20.01.2008
 “Mobilya sanayisinde inovasyon uygulamaları” konulu panele ilgi büyük olurken değişik illerden gelen 14 öğretim görevlisi katıldığı toplantıda Eskişehir mobilyacısının markalaşmaya giderek imalatta güç birliği yapması gerektiğini belirtti.

1970’li yıllarda açılım yapan Eskişehir mobilyacısı 2008 yılına geldiğinde markalaşan firmalarla rekabet edemeyecek ve pazarda daralma yaşayarak küçülmek zorunda kaldı.
Bu noktada bir şeyler yapılması için harekete geçen Eskişehir Mobilyacılar Odası son 3 yıldır önemli çalışmalara imza attı.
Son olarak “Mobilya Sanayisinde İnovasyon Uygulamaları” yani markalaşma konusunda önemli bir panel yapıldı.
Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya AKP Milletvekili Nedim Öztürk, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Erden, ETO Yönetimi adına Hüsnü Ünalan, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, ESO Başkan Vekili ile değişik illerden gelen 14 öğretim görevlisi katıldı.

BİLİMSELLİĞE ÖNEM VERMELİYİZ

Mobilyacılar Odası Başkanı Recep Yıldız yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün burada Eskişehir Mobilyası için bir ilke imza atıyoruz. Geçmişte olduğu gibi Eskişehir Mobilyasını tekrar zirveye taşımanın yolunu bulmak için buradayız. Mobilya üretimi artık eskisi gibi değil. Çünkü tamamı teknolojiye bağlı olmaya başladı. Bunun yanında tabi ki Mobilya üretiminde bilimsellikle başladı. Bizim de bu panelde değerli hocalarımızın mobilyada bilimsellik konusu olarak biz ustalarımızdan öğrendiğimiz sanatımız ve teknolojiyi bunun yanında bilimselliği de kattığımız zaman biz Eskişehir mobilyasında başarıyı yakalayacağız. Bunun için sizlerden odamıza destek olmanızı rica ediyorum. Önemli olan bu güç birliğini kuralım bugünü bir başlangıç sayalım ve bundan sonra Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf Odalar birliği beraberliğini ve dayanışmasını gösterelim. Şehrimizde imalat sanayimizde güç birliği sağlayalım biz bu birliği sağlayamazsak birileri gelir bizim elimizden alır gider çünkü bu güzel şehrimiz bu duruma müsait olmaya başladı. Biz Eskişehirli Bir imalatçı ve Sanayici olarak dersimize iyi çalışalım çünkü bizim bunları yapmaya alt yapımız müsait bize bir kıvılcım yeter o kıvılcımı da bugün burada çakıyoruz” dedi.

ERDEN, KONUŞMASINDA DÜŞÜNDÜRDÜ

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Erden, “Toplum olarak değerlerimize ne kadar sahip çıkıyoruz. Bugün bakın Avrupa’da bize hiçbir malı tapusuyla vermiyorlar. Üs kullanımı hakkı alıyorsunuz ama yabancılar ülkemizde gelip tapusunu alıyor. Yani kendimize bakmalıyız. Bizler mobilyacılar olarak ne kadar değerlerimize sahip çıktık. Yabancı markalar gelip pazarı elimizden alıyor. Halen gelmeye devam ediyorlar. Peki daha ne kadar mağaza açacaklar? İnovasyon demek markalaşmak demek. Bu yolda daha ileri adımlar atılmalı” dedi.

ÖZTÜRK: İCRAATA GEÇİLMELİ

AKP Eskişehir Milletvekili Nedim Öztürk de yaptığı konuşmada Eskişehir’de mobilya sektörünün daraldığını ifade ederek, “Artık 10 kişinin çalıştığı iş yerleri olmaya başladı. Artık bu gelişim için toplantılardan daha ileri gidilmeli ve bu sektörü ayağa kaldıracak icraatlara geçilmeli. Hükumet olarak Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. Eskişehir de bundan faydalanmalı. Yani yeni tasarımlar yapmalısınız. Bu tasarımı da marka yaparak yolunuzu belirlemelisiniz. Bundan en önemli unsur üniversitelerle işbirliği yapmaktır. Bugün Kayseri aldı başını gidiyor. Buradaki en önemli faktör markalaşmaya gitmeleri. Bizim de hedefimiz bu olmalıdır” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERİN ÖNEMİ

Toplantıya değişik illerden gelen 14 öğretim görevlisi de markalaşma konusunda özgün tasarımların yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Bunun için üniversitelerle işbirliği içinde çalışmalara hız verilmeli. Bundan sonra ne olur denirse markalaşma yolu açılır. Bu da Eskişehir mobilyacısının gerçekleştiremediği sorunun çözümü demektir. Şayet Kayseri bugün mobilyada söz sahibi ise markalaşmış olmasının önemi yüzde yüzdür” dediler.

anadolu gazetesi

Yazan: Özgür Tikiz

İzlenimler

Hüseyin Avni Çakmakçı
Orman End.Yük.Müh.
avnicakmakci@gmail.com

19 ocak 2008 de Eskişehir Ticaret Odası Meclis Salonunda ikincisi yapılan “Mobilya Sanayinde  İnovasyon Uygulamaları 2” adlı seminere katılım ve ilgi İnegöl de birincisi yapılan oturuma kıyasla çok daha başarılı geçmiştir.

Konferansa Vali yardımcısı, Eskişehir milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ETO, ESO’da bizzat katılarak kısaca görüşlerini sundular. Resmi kurum temsilcilerinin görüşleri aşağıda özetlenmiştir.

Kayseri’nin mobilya kenti olmak üzere öncelikle Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde bir araya gelip mobilya sanayinin kurulması ve yeniden yapılandırılması için strateji ve eylem planlarını içeren bir çalışma yaptırdığı. Bu çalışmayı rapor haline getirip mobilya sektöründe yeni girişimci olacak ve mevcut girişimcilerin tümüne referans belge olarak dağıttığı ifade edildi. Sonuç olarak sanayici kesimin bu referans çalışmayı ana odak kabul edip işlerini yürüttüğü ve bundan dolayı senkronize başarının beraberinde oluştuğu vurgulandı.

Hükumetin yeni kanun taslağı olarak üzerinde çalıştığı ve tamamlama evresine geldiği bir yasa hakkında bilgi verildi. Söz konusu yasa ile mahalli idarelere büyük yetki devrinin yapılacağı her ildeki üniversite, belediye ve ticaret odalarının üçlü gurup halinde odak noktası ve koordinasyon sorumlusu olacağı belirtildi.

Yeni hazırlanan bu kanun taslağında ayrıca kamu girişimciliğinin yeni bir versiyonunun ağırlık kazandırılacağı açıklandı. Söz konusu uygulama ile kamu ve özel sektör ortak girişim projeleri gerçekleştirecek. Bu projelerde kamunun hisse payı % 10 larda tutularak kamunun katılımı sembolik hale getirilecek.

Eskişehirli sanayici ve girişimcilerin yoğun katılım ve ilgisine bakılırsa yeni açılımları ve ortak girişimleri hedeflediklerini gözlemledim. Özellikle kentin bir üniversite şehri olmasından dolayı girişimcilerin kendi aralarında ortak konuşma lisanı ileri düzeyde gelişmiş halde.

Ticaret odası başkanı konuşmasında globalleşmenin yansımalarına vurgu yaptı özellikle globalleşmeye refleks olarak verilen tepkinin sonucu hemen her ürünün birbirine benzediğini ve yine hemen her üretim unsurunun da artık aynı düzeyde ulaşılabilir hale geldiğini vurguladı. Örneğin herkes Çin den satın alma yapıyor bu haliyle rekabet edenler açısından tedarik maliyetleri sonuç olarak herkes için aynıdır denilebilir.

Ticaret odası başkanı burada rekabette öne geçebilmek için farklı enstrümanların devreye sokulması gerekliliğine vurgu yaptı. Örnek olarak; ilkleri yapan olma çabasının önemine değindi, farklılaşarak diğerlerinden ayrılma stratejisinin markalaşma sürecini başlattığı, toplu halde başarıyı yakalama (kümelenme) stratejisinin çarpan etkisiyle herkes için daha yararlı olacağına değindi.

Globalleşme sürecinde Türkiye’nin hala avantajlı bir tarafının olduğuna inanıyorum.

Globalleşmenin ilk dalgası geçti şimdi ikinci dalganın evresindeyiz. İlk dalga oluştuğunda pazarda ve şirketlerde bir konsadilidasyon meydana geldi. Yani satınalmalar ve birleşmeler yoluyla daha büyük makro yapılar oluştu. Bu makro yapılar satınalma gücünü artırırken büyümenin tesiriyle esnekliklerini kaybetmektedirler. Bu kural eşyanın tabiatında da vardır. Büyürken esnekliğinizi kaybedersiniz.

Kanaatim odur ki işletmelerimiz esneklik ve verimliliklerini hangi dönem ve koşulda olursa olsun kaybetmemelidirler. Dünyanın en küçük firması biz olsak dahi önemli olan ayakta kalabilmek var olmak ve kendimizi geleceğe taşımaktır.

Yukarıda yetkili ağızların önemine vurgu yaptıkları hedeflere ulaşabilmemiz için kendini geleceğe taşıma ideasında bulunan her işletmeyi tek-tek ele almamız gerekmektedir. Bu işletmelerin mevcut sorunlarının bir kısmı acilen ve hızla çözülmelidir. Bir işletme için X sorunu 1 nolu sorunsa çözülmediği sürece bu sorun hep 1 nolu sorundur. Bu olgu ortak hareketin önündeki en önemli engeldir. Bir ortak eylem planlandığında  en önemli sorun A dır ve herkes buna odaklasın denilmesi için işletmelerimizi belirli bir düzeye taşımalı yada kategorize ederek  eylem planlarını çeşitlendirmeliyiz.

İnovasyon kavramı konusunda bugün için bir yanlış algılama var. Bu konu bu konferansta da ele alındı. İnovasyon yeni fikirler icat edip bunları uygulamak ya da denemek değildir. İnovasyon ticarileştirmek kaydıyla yeni fikirler üretip bunları uygulamaktır. Konunun bu boyuna bir örnek vererek atıf yapalım. Japonya da yılda 100 bine yakın patent alındığı çeşitli kaynaklarda söylenir. Bu patentlerden kaç tanesinden Japon halkı ekmek yiyor diye araştırsak birden 100 binli rakamın birkaç binle sınırlı olduğunu görürüz. Demek ki bazı çalışmalar sadece kuru kuruya övünç vesilesi oluyor o kadar.

İnovasyon konusu konferansa katılan konuşmacılar tarafından değişik açılardan ele alındı. Bu seneki ana tema şuydu. “İnovasyon’dan önce bir sisteminizin olması gerekir, ancak sistem altyapısını kuran işletmelerde inovasyon gerçek faydayı sağlamaktadır.”

Aşağıda İnovasyon konusunda vurgulanan önemli hususlar not edilmiştir.
 • İlk koşul doğru yönlendirilmiş personelin varlığıdır. Bu da ancak eğitimle sağlanabilir.
 • Sistem kurma aşamasında önceliklerin belirlenmesi kritik bir konudur.
 • İnovasyon sadece işletmenin X bölümünün değil işletmenin bütününün katılımını şart koşar.
 • Yüzlerce değişik öneri ve fikrin değerlendirilmesi ve uygulamaya sokulabilmesi için seçme ve eleme sisteminin oluşturulması gereklidir.
 • Yapılan her inovatif uygulamanın sistemin bütününe yansımaları olacağı hesaba katılmalıdır.
 • Kombinasyonal optimizasyon çalışmalarının inovasyon çalışmalarında önemli vaatler sunmaktadır.
 • İnovasyon kelimesine Türkçe karşılık olarak TİCAT kelimesi önerildi.
 • Konferansta AHP konusu bildiri olarak sunuldu. Bu çalışmanın bir sonraki aşaması genetik algoritmalardır.
 • İnovatif yaklaşımda problemlerin çözümüne yaklaşım olarak şu slogan tanımlandı.”Her şeyi bir kerede değiştirmeyin küçük hedeflere bölün ve adımlayın.”
 •  Erp programları iş hayatını kolaylaştıran vazgeçilmezler olacak. Bu imkanı sunan bu programlar artık hafızalarımızı da tembelleştirecektir. Gelecekteki yöneticiler ve liderlerden artık bilgileri ve bildikleri değil, beyin kapasitenin kullanma yeteneği istenecektir.
 • 2006 ve 2011 yılları arasında boya sanayinde ciddi atılımların olacağı ve nanoteknoji ürünlerin çok hızlı gündemimize geleceği vurgulandı.
 • Günümüz insanının artık daha çok seçme hakkı var
 • İnsanlar artık ihtiyaçları için değil zevkleri için tüketim yapmaktadır. Zira pazarda tatmin olma oranları yükselmiştir.
 • Marka olmanın özünde farklılaşmak vardır
 • Mobilya sektöründe bir firmanın farklılaşmak için iki seçeneği bulunmaktadır. Ya hizmette farklılık yaratır yada üründe farklılık yaratır.
 • Markanız tüm çalışanlarınız, satıcılarınız ve tüketicinizce benimsenip savunulmadıkça gerçek marka olamazsınız. Örneğin bir fabrikanın girişinde bekçinizin duruşu ve tavrı markanızı tanımlayan en önemli öğelerden biri olabilir.
 • Marka olmak için büyük bütçe üzerinden değil, büyük düşünüp önceden hazırlıklı olmaktan geçmektedir. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilmek başlangıç için ilk koşuldur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir