CE

CE İşareti Nedir

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin bas harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise Avrupa’ya Uygunluğu ifade etmektedir.

CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliğinin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konusunda oluşturulmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlarına uygun olduğunu gösterir. Ürün direktifleri; hangi ürünün ne tür temel şartları karşılaması gerektiğini ve/veya hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler.

CE İşareti Avrupa Birliğinin, 1985 yılında oluşturduğu Yeni Yaklaşım çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. Burada, AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

CE işareti, ürünün satıldığı pazarda yasal olarak yer alabileceğinin bir işaretidir. CE işareti, ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda, üretici firma tarafından koşulsuz geri çekileceğinin göstergesidir.

CE İşareti, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Şu an sayısı 25’i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili standartlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

CE işareti bir kalite işareti değildir, ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir.

“CE” uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan” CE ” baş harflerinden oluşur:

CE Uygunluk İşareti

CE Uygunluk İşareti

Kaynak: Türk Standartlar Enstitüsü

Eğer “CE” uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.[1]

“CE” uygunluk işaretini müteakip, işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer almalıdır. Örneğin TSE için;

“CE 1783” şeklindedir.

En önemlisi CE işaretinin Kalite Yönetim Sistemleriyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili harmonize Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler.

CE işaretlemenin amacı kullanım amacına uygun ürünlerin Avrupa Birliği (AB) içinde serbestçe ticaretinin yapılabilmesini sağlamaktır. Hem AB sınırları içinde üretilmiş hem de AB sınırları dışından ithal edilmiş ürünlere uygulanır. AB üyesi ülkelerde halen hüküm süren farklı teknik uygulamaların olması sorununu çözmek için tasarlanmıştır. CE işareti tek pazar içinde serbest ticarete engel bu farklı teknik uygulamaları, ürünlerin performanslarını göstermek için tek bir standart ve AB içinde yetkili olarak kabul edilmiş sistem belgelendirme ve test kuruluşları oluşturarak kaldırmayı amaçlar.(Y.Top 2006)[2]

[1] http://www.tse.org.tr

[2] Yener Top,İlker Akyüz, ZKÜ,Bartın Orman Fakültesi Dergisi,2006

Share This: