Poznan

Share This:

Polonya, Poznan University of Life Sciences ve Gazi Üniversitesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölümü ile birlikte organize edilen 30. Uluslararası Mobilya Kongresi bu sene 22-23.09.2022 tarihinde Polonya’da gerçekleşiyor. Online olarak da katılımın sağlandığı organizasyonda mobilya sektörü için çok önemli konular yer almakta.

Organizasyon kapsamında Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ile birlikte yaptığımız çalışmada pandemi döneminde Türkiye mobilya sektörünün durumu ile ilgili hazırladığımız bildirimizi online katılım sağlayarak aktardık.

Yaptığımız bu çalışma ile pandemi süresince Türkiye mobilya sektörünün krizi nasıl yönettiği ve bu krizin doğurduğu olumsuzlukların yanı sıra beraberinde getirdiği fırsatları nasıl değerlendirdiğini, resmi rakamlar çerçevesinde inceledik. Ayrıca sektörün önemli STK’larının yaptığı araştırma ve sektör temsilcilerinin konu hakkındaki görüşlerini de dikkate alarak orman ürünleri sanayisi için önem arz edeceğini düşündüğümüz önerilerimizi paylaştık.

Bildirimizin tam metnine Buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir