Klik Sistem

Share This:

Mobilya Tasarımında İnovasyon: Klik Sistem

Özer ÖZÇELİK1, Sabit TUNÇEL2, Zeki CANDAN3

1Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler MYO, Mobilya ve Dekorasyon, Edirne, TÜRKİYE
2İBB İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş., İstanbul, TÜRKİYE
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE

Özet

Endüstri devrimi ile birlikte gelişen sanayi, kentlerdeki nüfusun hızla artmasına neden olmuştur. Hızla artan insan popülasyonunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kitlesel üretim modelleri ile birlikte fonksiyonel, kurulumu (montajı) kolay mobilyaların üretimi bir zaruret halini almış, üreticileri bu yönde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yapmaya yöneltmiştir. Gelişen teknolojinin mobilya sektörüne yansıması ile konvansiyonel makinalardan hat makinalarına geçiş, tasarımı ve mobilyadan beklentileri de farklılaştırmıştır. Oluşan talebe yanıt verebilmek için hızlı ve paketlenebilir, yani demonte mobilyanın yaygınlaşmasına ve gelişmesine beraberinde mobilya yan sanayisinin de gelişmesini sağlamıştır. Özelikle bağlantı elemanlarının mobilyanın estetik ve sağlamlığını direkt etkiliyor olması, bu konuda Ar-Ge çalışmalarının tüm dünyada hız kazanmasına sebep olduğu gibi yeni bir pazarın oluşumunun da önünü açmıştır.

Son yıllarda teknolojinin insan yaşamına dâhil olması ve mobilyaların artık kişiselleşmesiyle, toplumun mobilyaya bakışı ve mobilyadan beklentisi de değişmeye başlamıştır. Artık kullanıcısının yaşam tarzı, beklentileri doğrultusunda özel tasarlanıp üretilen mobilya, kitlesel imalat modelinden esnek ve çevik imalat modeline doğru evrilmiştir. Tüm bu değişimler mobilya üreticilerini de yeni birleştirme teknikleri, malzeme, renk, doku, işlev gibi yeni arayışlara yöneltmiştir.
Bu çalışma kapsamında, özellikle panel mobilyada kullanılan yeni bir demonte birleştirme tekniği olan “klik sistem” üzerinde durulmaktadır. Klik sistemin mevcut birleştirme tekniklerine göre avantaj ve dezavantajları irdelenecek. Ayrıca hem üretici hem de kullanıcı açısından getirdiği yenilik ve kolaylıklar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mobilya tasarımı; Panel mobilya; Klik sistem; Demonte mobilya; Bağlantı elemanları; Ar-Ge & İnovasyon

Innovation in Furniture Design: Click System

Abstract

The industry that developed with the industrial revolution led to a rapid increase in the population in the cities. In order to meet the needs of the rapidly growing human population, the production of functional, easy-to-assemble furniture along with mass production models has become a necessity and has directed manufacturers to carry out R&D studies in this direction. With the reflection of the developing technology in the furniture sector, the transition from conventional machines to line machines has differentiated its design and expectations from furniture. In order to respond to the resulting demand, it is fast and packable, that is, it has enabled the development of furniture subsidiary industry along with the expansion and development of disassembled furniture. In particular, the fact that the fittings directly affect the aesthetics and robustness of the furniture has led to the acceleration of R&D studies in this regard as well as paved the way for the formation of a new market.
In recent years, with the inclusion of technology in human life and the personalization of furniture, the society’s view of furniture and its expectations from furniture have also started to change. The furniture, which is specially designed and produced in line with the lifestyle and expectations of its users, has evolved from a mass manufacturing model to a flexible and agile manufacturing model. All these changes led the furniture manufacturers to seek new joining techniques, materials, colors, textures and functions.
In this study, a new click system, which is a new disassembling technique used in panel furniture, is emphasized. The advantages and disadvantages of the click system compared to the existing joining techniques will be examined and the innovation and conveniences brought by both the manufacturer and the user will be discussed.

Keywords: Furniture design; Panel furniture; Click system; Demountable furniture; Connectors; R&D and Innovation

Full Paper

5846 sayılı yasa gereği lütfen gerektiği gibi kaynak göstermeden alıntı yapmayınız.!

Bu yayın Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Mobilya Kongresinde Bildiri olarak sunulmuştur. 2020

2 thoughts on “Mobilya Tasarımında İnovasyon: Klik Sistem

  1. HMerhaba. Hocam nedir bu klik sistem. Yazının devamı veya detaylara nereden ulaşabilirim.

    1. Ufuk Bey merhaba;

      Makalenin tam metnine ulaşabilmeniz için sayfa sonunda ki Full Paper yazısı üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Böylece ResearchGate’e yönlendirileceksiniz.

      İyi günler dilerim,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir