Share This:

Katıldığım Konferans ve Paneller

 • Ekonomik Kalkınmada İhracaat ve İnovasyon panelinin organizasyonunu yaptım. bu panelde “Sürdürülebilir Kalite ve Verimlilik İçin Ar-Ge” başlıklı bildirimiz ile katkı sunduk. 14 Ekim 2019, İstanbul-Tüyap Detay

 • AİMSAD tarafından organize edilen “Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli” kapsamında “Ahşap Sektöründe Endüstri 4.0” başlıklı bildirimi sundum 12.04.2018 İzmir-Tüyap Detay

 • Roma Plastik Bayii Toplantısında “Ahşap Sektörü ve Mobilya Endüstrisi” konulu konferans verdim. 12 Mart 2016 Detay

 • Orman Mühendisleri Odası 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumunun Organizasyon Komitesinde görev aldım. 26-29 Kasım 2015 Detay

 • AEMDER tarafından Tüyap Ağaç İşleme Makinaları Fuarında yapılan organizasyonda “Sektörün Gelişimi ve Mühendislik” konulu konferans verdim 12 Ekim 2015 Detay

 • Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknoloji Bölümü tarafından organize edilen panel de son sınıf öğrencilerine mezuniyetten sonra sektörde neler yapabilecekleri konusunda bilgiler verdim. 03 Mayıs 2013 Detay

 • Orman Mühendisleri Odası ve Tüyap’ın birlikte organize ettiği “Ahşap Paneli” de “Endüstriyel Ham maddelerin Çevresel Etki Düzeylerinin Karşılaştırılması” başlıklı sunum yaptım. 30 Eylül 2014 Detay

 • Orman Mühendisleri Odası ve İstanbul Üniversitesinin birlikte organize ettiğim “Meslek Hukuku” panelinde “Orman Ürünleri Sanayinin Güncel Durum Analizi” başlıklı sunum yaptım. 20 Mayıs 2013 Detay

 • Orman Mühendisleri Odası ve Tüyap işbirliği ile gerçekleşen “Mobilya Endüstrisinde Mühendislik” temalı panelde “Verimlilik ve Verimliliği Etkileyen Unsurlar” ile ilgili sunum yaptım. 16 Ekim 2012 Detay

 • Orman Mühendisleri Odası ve İstanbul Ticaret Odasının işbirliği ile düzenlenen “Sektör ve Mühendis” panelinde sanayicilerimiz ile sektörün sorunlarının tartışıldığı panelin moderatörlüğünü yaptım. 09 Haziran 2012 Detay

 • Düzce Üniversitesi Kariyer Günlerinde “Yönetimde Mühendislik Yaklaşımları” başlıklı konferans verdim. 30 Mart 2009 Detay

Katıldığım Kongre ve Sempozyumlar

 • İBB ve Ağaç AŞ tarafından organize edilen İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayının Düzenleme kurulunda yer aldım. Ayrıca bu çalıştayda “Akıllı Şehir Mobilyaları” başlıklı bildirimiz ile katkı sağladık. 5-6 Şubat 2020, İstanbul Detay

 • V. Uluslararası Mobilya Kongresi Bilim Kurulunda yer aldım. Ayrıca bu kongrede “Mobilya Endüstrisinde Tüketici Davranışlarının Belirlenmesinde İnovatif Bir Yöntem; Yüz Tanıma Sistemi” ve “Ahşap Sektöründe ERP Sistemlerinin Endüstri 4.0 Entegrasyonu” başlıklı iki bildiri sundum. 1-4 Kasım 2018, Eskişehir Detay

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen “ORENKO 2018 – Uluslararası Orman Ürünleri Kongresin de “Costing Practices with Industry 4.0 Approach” ve “Innovative Approaches in Wood Industry” başlıklı iki bildirimi sundum. 26-29 Eylül 2018, Trabzon Detay

 • Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak Tüyap ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliği ile 16.10.2017 tarihinde İstanbul-Tüyap’da “Gelecek Vizyonu; Endüstri 4.0” başlıklı paneli organize ettim. Panel’de “Orman Ürünleri Sanayinde Endüstri 4.0 Yaklaşımı” başlıklı bildirimi sundum. Detay

 • Antalya’da TOD tarafından organize edilen IV. Ulusal Ormancılık Kongresine “Orman Ürünleri Endüstrisinde Verimlilik Paradoksu” başlıklı bildirimi sundum. 15-16 Kasım 2017, Antalya Detay

 • IV. Uluslararası Mobilya Kongresinin Bilim Kurulunda yer aldım. Ayrıca bu kongrede “Mobilya Endüstrisinde Gelecek Vizyonu; Endüstri 4.0” başlıklı bildirimi sundum. Aynı zamanda bu bildirim “İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi”n de makale olarak yayınlandı. 19-21 Ekim 2017, Düzce Detay

 • Uluslararası katılımlı “Ahşabın Tasarım Serüveni” başlıklı sempozyumunun organizasyonunu yaptım. Ayrıca sempozyum kapsamında “Teknolojik Gelişime Yönetimsel Bakış” başlıklı bildirimi sundum. 23-24 Ekim 2016, İstanbul Detay

 • III. Ulusal Mobilya Kongresi Selçuk Üniversitesi “Toz Toplama Sistemlerinin Enerji Maliyetine Etkileri” başlıklı bildirimi sundum. 10-12 Nisan 2015, Konya Detay

 • II. Ulusal Mobilya Kongresi Pamukkale Üniversitesi “Ahşap Mobilya Sektöründe; 5531 Sayılı Kanunda Belirtilen Mühendislik Hizmetlerinin Önemi, Mühendislerin Sektörde İstihdamı ve Orman Mühendisleri Odasının Fonksiyonu” bildiri ile katıldık. 11-13 Nisan 2013, Denizli Detay

 • 6. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Kültür Üniversitesi “Seri Üretimde Prosesler Arası Akışının Kontrolünün Sağlanması ve Uygulama Örneği” başlıklı bildirimi sundum. 25-26 Kasım 2009, İstanbul Detay

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir