Sempozyum

Share This:

Sempozyum

Ahşabın Tasarım Serüveni

2016 Tüyap Ağaç İşleme Makinaları ve Intermob Fuarı kapsamında Orman Mühendisleri Odası (OMO) İstanbul Şubesi’nin organizasyonunda TÜYAP, AEMDER, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, BIESSE ve CRESCOPE gibi sektöre gönül vermiş kurum ve kuruluşların katkıları ile gerçekleşen “Ahşabın Tasarım Serüveni” başlıklı Uluslararası katılımlı sempozyum çerçevesinde Ahşap tasarımı ve bunun için tasarımından, üretimine oradan ürün haline kadar olan süreci sanayimiz, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerimizden katılan bilim insanları ile birlikte tartıştık.

Farklı disiplinlerin bu tür platformlarda bir araya gelerek konuları tartışması sanayimizin geleceği ve vizyonu açısından oldukça önemli. Bunun yanı sıra yurtdışından özellikle tasarım konusunda Dünya da idealı isimler yetiştirmiş olan İtalya’dan da konuşmacıların katılımı farklı bakış açılarını da görmemizi sağladı. Ayrıca ülkemizde tasarım konusunda marka olmuş isimleri de kürsüde görmek ve onların mobilya tasarımı konusunda ülkemizdeki durumun neler olduğunu daha neler olması gerektiğini dinlemek oldukça keyifli idi.

Sempozyumu saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunarak açıldıktan sonra Organizasyon Komitesi Başkanı olarak OMO İstanbul Şube Başkanı Sn. Yüksel Yüksel bu organizasyonu her yıl seminer ve panel şeklinde Tüyap ile işbirliği ve destekleri ile yaptığımızı. Bu sene ise çıtayı biraz daha yükselterek AEMDER ve BIESSE’nin katkıları ile birlikte, birçok üniversitenin bilimsel katkı sağlayarak verdikleri desteklerinin sonucunda sektörümüze ve camiamıza faydalı olması dilekleri ile sempozyumu açmıştır.

AEMDER Başkanı Sn. Mahir Alp, Tüyap Genel Müdürü Sn. Ali Mahmutoğlu ve BIESSE temsilcisinin protokol konuşmalarında ortak tema sektör açısından oldukça önemli olan böyle bir fuar kapsamında düzenlenmiş olan bu etkinliğin sektörümüze ve ulusumuza faydalı olması temenni ve dileklerini ilettiler.

1. Oturum

İlk oturum Sn. Prof. Dr. Aynur Aydın moderatörlüğünde mobilya tasarımına yönelik yaptığı güzel bir konuşma ile başladı ve ilk olarak. Sektörümüze mühendis yetiştiren okullarımızdan biri olan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Sn. Prof.Dr. Ahmet Yeşil kürsüye davet edildi. Geçmişten günümüze Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği vizyonu ve geleceğine dair çok güzel bilgiler verdiler. Özellikle geçmiş döneme ait arşivler gerçekten tarihi değere sahip bizleri geçmişe götüren güzel görseller idi. Ülkemizde fakülte sayısının artması eğitim kalitesi ve bu bölümü seçen öğrencilerin taban puanlarındaki değişimi ve bunların nedenlerini bizler ile paylaştı. Oturumun devamında Sn. Selami Cilan Orman ürünlerinin Ülkemizdeki durumu ve sektörün hammadde ihtiyaçlarından bahsetti. Tasarımın maliyeti ve bunların tasarım sürecine etkileri konusunda Sn. Metin Kahveci detaylı bilgiler verdikten sonra. AİMSAD derneğinden Sn. Arif Onur Kaçak sektörün genel durumuna kısaca değinip yerli makine üreticilerinin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunum yaptı.

2. Oturum

İkinci oturum Sn. Prof. Dr. Ahmet Kurtoğlu’nun moderatör olarak kürsüye davet edilmesi ile başladı. İkinci oturumda ilk olarak Sn. Adnan Serbest kürsüye davet edildi. Sn. Serbest Trendler konusunda oldukça kapsamlı olarak hazırladığı sunumunu hızlıca bizler ile paylaştı. Bunun yanı sıra sektörün genel durumu ve tasarıma verdiği önemi örnekler ile aktardı. Ardından Sn. Filiz Mungan tasarımın firmaları diğerlerinden ayıran en önemli özellik olduğunu ve bu konuda ki örnekleri izleyenler ile paylaştı. Üçüncü konuşmacı Sn. Yrd.Doç.Dr. Cankız Elibol Endüstri devriminden sonra mobilyanın nasıl şekillendiğini bir çok ekol olmuş tasarımcının bakış açılarından izleyenler ile paylaştı. Son olarak Giulio Masotti tasarım konusunda İtalya’da neler yaptıklarından ve tasarımın fonksiyonelliğinden bahsederken birçok çalışmanın görsellerini izleyenler ile paylaştı.

3. Oturum

Birinci günün son oturumu Sn. Prof. Dr. Hüseyin Koç modertörlüğünde başladı ve ilk konuşmacı olarak Hafele firmasının Genel Müdürü Sn. Hilmi Uytun kürsüye davet edildi. Sn. Uytun gerçekten herkeste ilgi uyandıran ve düşündüren sorular ile sunumunu yaparken sektörün birçok kanayan yarasına dokundu ve bunların çözümlenmesi gerekliliğinden bahsetti. Devamında Sn. Dr. Sabit Tunçel sektördeki yönetim alt yapısı ve modern yönetim anlayışının gelişiminin, teknolojik gelişim ile paralel ilerlemediğini bu nedenle ortaya çıkan sorunları el aldığı bir dizi sunum ile düşüncelerini izleyenler ile paylaştı. (S.Tunçel’in bildirisi için tıklayınız) Üçüncü konuşmacı Bartın Üniversitesinde Sn. Seda Topaloğlu Yaratıcı Problem Çözme Teorisi TRİZ hakkında detaylı bilgiler verdiler ve karmaşık sorunları bu şeklide nasıl çözümlenebileceğini ifade ettiler. Son konuşmacı olarak Düzce Üniversitesinden Merve Keşcioğlu çalışan memnuniyeti ile ilgili Düzce ili özelinde yapılan çalışmayı izleyiciler ile paylaştı.

4. Oturum

Sempozyum ’un 2. Günü öğleden sonraki ilk oturumda devlet teşvikleri ve tüketici hukuku ile başladı. Bu oturumun moderatörlüğünü Sn. Prof. Dr. Devlet Toksoy yaptı ve oturum kapsamında ilk olarak kürsüye Sn. Burçin Tireli davet edilmişidir, Burçin hanım bu konuda verdiği danışmanlık hizmetine istinaden. Özel sektöre verilen devlet teşvikleri ve bunları almak için sağlanması gereken koşullar. Nasıl müracaat edileceği konusunda verdiği hizmetlerden ve konunun özel sektör açısından önemine değinmiştir. Bu oturumun ikinci konuşmacısı Ekonomi Bakanlığından Sn. Samed Temel Bakanlığın sanayimize verdiği teşvikleri detaylıca anlatmış. Kapsam ve niteliklerini izleyiciler ile paylaşmıştır. Samed Beyin sunumundan sonra Orman

portokol-imza-toreni

İmza Töreni

Mühendisleri Odası Ar-Ge Komisyon Başkanı Sn. Eşref Girgin kürsüye gelerek 5531 sayılı yetki yasasının fonksiyonları ve bu yasaya ilişkin mühendislik hizmetlerini izleyiciler ile paylaştı. Son konuşmacı Sn. Doç. Dr. Devrim Elvan mobilyalardaki ayıplı maldan kaynaklı tüketici hakları ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. Oturumun sonunda OMO ve AEMDER arasında SMM belgesi alacak mühendislerin staj ve istihdam konularında protokol imza töreni yapılmıştır.

5. Oturum

2. günün 2. Oturumu Sn. Prof. Dr. Nusret As moderatörlüğünde başladı. Bu oturumda ilk olarak sn. Prof. Dr. Öner Ünsal masif ahşap malzemenin kullanımında yanlış bildiğimiz doğrulardan bahsederken, olması gerekenin neler olduğunun yanı sıra, ahşap malzemenin kurutulmasında kullanılan tekniklerden bahsetti. Daha sonra kürsüye gelen Sn. Prof. Dr. Turgay Özdemir Mobilya endüstrisinde ahşap malzemenin kullanımı ve yüzey işlem uygulamaları ve zaman içerisindeki değişimini konu alan bildirisini izleyiciler ile paylaştı. Oturumun 3. Konuşmacısı Sn. Özkan Ocak mobilya endüstrisinde akıllı teknolojiler yani akıllı mobilyalardan ve bu konuda yaptığı çalışmalardan bahsederken oldukça fazla ilgi uyandırdı. Oturumun son konuşmacısı Sn. Hatice Ulusoy ise ahşap üretiminde kullanılan taşıma sistemlerini detaylıca görselleri ile birlikte izleyenler ile paylaşmıştır.

6. Oturum

2. günün son oturumu Sn. Prof. Dr. Ümit Cafer Yıldız moderatörlüğünde başladı. İlk olarak kürsüye Sn. Özgün Furkan Saral geldi ve yatay taşıyıcı ahşap elemanların çelik bazlı çubuklar ile eğilme momentine karşı performansının arttırılmasına ilişkin yapmış oldukları deneysel çalışmaları ve sonuçlarını izleyenler ile paylaştı. İkinci konuşmacı Sn. Prof. Dr. Tuncer Dilik ise Global terndlerin Türkiye mobilya sektörüne yansımaları ve mutfak mobilyalarındaki ergonomiden bahsetti. Üçüncü konuşmacı Sn. Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu Mobilyada kullanılan ahşap malzemenin yüzey kalitesinin yüzey işleme şekillerine gör ene farklılıklar gösterdiğini izleyiciler ile paylaştı. Son oturumun son konuşmacısı Sn. İffet Pala tekstil esaslı kompozit malzemelerin, ahşap kullanımı ile karşılaştırılması konusunda çalışmasını aktarırken tasarımın detaylandırılması ve bu konuda farklı disiplinlerin bir araya gelerek çalışmaları gerektiğine değindi.

2 gün boyunca devam eden sempozyum o akşam düzenlene bir koktey ile son bulmuştur. Umarım yapılan bu çalışmalar sektörümüz ve sanayimiz için faydalı olacaktır.

Sempozyum Bildiri Kitabını Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinden temin edebilirsiniz.

Sempozyumun Amaç ve Kapsamı

Düzenlenen sempozyumun amacı, ahşap malzemenin tasarımdan üretime ve işleme teknolojisine kadar gelişim serüveninin ilgili paydaşların katılımı ile bilimsel bir platformda paylaşmak ve tartışılmasını sağlamaktır.

Organizasyon kapsamında ahşap malzemenin tasarımından kullanımına kadar geçen tüm süreçlerde yaşanan sorunların bilimsel platformda tartışarak, sanayimiz ile birlikte çözümler üretilmesini sağlamak. Böylece üniversitelerimizin yaptığı çalışmaları sanayi ile buluşturmak. Sanayimizin yaptığı çalışmaları ise üniversitelerimiz ile paylaşmak ve bunların daha iyi yönde gelişimini sağlayacak yöntemleri birlikte geliştirmek hedeflenmektedir.

Bilindiği gibi mobilya estetik ve fonksiyonel kaygılar çerçevesinde engin bir tasarım alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede mobilyanın olmazsa olmazlarından biri ve sürecin en başındaki etken olan tasarım ve tasarımcı yaklaşımı dünyadaki trendi belirleyen, pazara yön veren önemi ile tartışmaya açtığımız mobilya tasarım konusunda yurtiçi ve yurtdışından davetli tasarımcılar bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardır

Sektörün gelişimi ve büyümesi için kaynakların doğru ve verimli kullanımı önemli unsurlardan birisidir. Bu bağlamda yapılacak etkinlik kapsamında üretim araçlarının verimliliği ve farklı üretim modellerinin mevcut teknolojilerin kullanımı ile birlikte verimliliğe yansımaları ele alınmıştır. Günümüzde uluslararası pazarda rekabetin yüksek olması işletmelerin farklı çözüm arayışları gelişimi tetiklediği bir gerçektir.

Estetik ve fonksiyonelliği teknoloji ile doğru şekilde bir araya getirebilmek günümüz sanayimizin ilerlemesi ve farklılık yaratmasında önemli çıkış noktasıdır. 

Sempozyum Danışma ve Bilim Kurulu

Prof.Dr. Ahmet KURTOĞLU (Doğuş Üniversitesi)

Prof.Dr. Musa ATAR (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuncer DİLİK (İstanbul Üniversitesi)

Prof.Dr. Turgay ÖZDEMİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç.Dr. Ertan ÖZEN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Doç.Dr. Osman Devrim ELVAN (İstanbul Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Fatma Pınar YALÇIN (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Mehmet YENOCAK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Gülçin Cankız ELİBOL (Hacettepe Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Murat ÖZALP (Dumlupınar Üniversitesi)

Dr. Sabit TUNÇEL (Orman Mühendisleri Odası)

Organizasyon Başkanlığı

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Sempozyum Organizasyon Komitesi

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri Derneği

Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.

İÜ. Orman Endüstri Mühendisliği

Biesse Group

Crescope

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir