Kapak Sayfası 1

Share This:

Süreç İyileştirmede Kartezyen Mantığın Uygulanması

Hüseyin Avni Çakmakçı
Orman End.Yük.Müh. 

Özet

Matematikte permutasyon hesaplamalarıyla; koşullu kısıtlamaların olmadığı yaklaşımından hareketle olası guruplar türetilerek potansiyel durum ortaya çıkarılmaktadır. Koşullu kısıtlar altında ise bu teorik guruplardan hedeflenen amaca uygun olan aralığa giren gurupların tespit işlemi olasılık hesaplamaları yöntemiyle hesaplanmaktadır.

Biz bu matematiksel yaklaşımı hemen her konuya uyarlanabilecek biçimde yeniden yorumlayarak herhangi bir kısıta tabi olmaksızın serbest kombine gurupları oluşturduk. Elde edilen her bir gurubun sembollerinin yerine özdeşleştirdiğimiz kavramı koyarak mantıklı ve mantıksız ayrımı yapmadan toplu halde önermeler elde ettik.

İkinci aşamada tıpkı olasılık hesaplamalarında olduğu gibi mantıklı olabilecek ve sıra dışı olan önermeleri seçerek bunları listeledik. Ardından türetilen her bir önermeyi kendi içinde tek-tek yorumlayarak bunları soru, sorun ya da çözüm gurupları kümeleri olarak tanımladığımız listelere aktardık. İsteğe bağlı olarak türetilen mantık yine aynı kartezyen mantıkla yeniden detaylı döngüye sokulabilir.

Buraya kadar özetlenen bu çalışma yöntemiyle şu avantajı yakalamış olmaktayız.

Beynimiz anlık performansımıza göre ve ilgilendiğimiz konu hakkındaki verilerimize dayalı olarak bir konuda değerlendirme yapar. Ekseriyetle görülen şudur ki insan beyni şablonik tarzda ve bazen de detayların üzerinden atlayarak bir sonuca ulaşır. Bundan dolayı değerlendirmemiz gereken daha makul seçenekleri göremeyiz yada görmezden gelerek düşünüp değerlendirdiğimizi sanırız.

Önerilen kartezyen mantıkla üzerinden atlanan ve makul olabilecek durumları tanımlama imkanı ortaya çıkmaktadır. Metnin kaleme alınma amacı da düşünemediklerimizi ortaya çıkarabilmek için garantili bir yöntemi ortaya koymaktır.

Bu kartezyen düşünce/öneri türetme yönteminin uygulandığı üç ayrı örnek aşağıda açıklanmıştır.

1. Giriş

İş yaşamımızda ürettiğimiz ürün ne olursa olsun üretime konu olan, ürün maliyeti ve ürün kalitesine doğrudan ve dolaylı tesir eden faktörler vardır. Bunlar ana başlıklar halinde

 • Makine
 • Malzeme
 • İnsan
 • Metod
 • Tasarım ve
 • Çevresel Faktörler olarak tanımlanabilir.

Mobilya üretiminden somut bir örnek verecek olursak; örneğin levhalarda çarpıklık sorunu kesim sonrası gönyesizliğe neden olur. Gönyesizlik sorunu ise delik merkezlerinde hataya, delik hataları ise ürünün montajında ve kullanımda birçok sorunu doğurmaktadır.

Yukarıda tanımlanan bu ana etken faktörleri ayrı alt başlıklar halinde tanımladığımızda önümüze uzun bir liste çıkmaktadır. Listemizi Tablo–1 de özetledik. Ortaya çıkan bu tablodaki veriler amaca göre yeniden tanımlanıp revize edilebilir. Tablo–1 deki verileri önerme türetme amacıyla kullanacağız.

Metod         
Makine
Tasarım
Malzeme
İnsan
Çevresel Faktörler
İşlem türü Makine türü Tasarım biçimi malzeme türü dikkatli zaman kaybı
İşlem sırası Makine destek aparatı Parça konstrüksiyonu tabaka adedi engelli israf
İstasyona giriş  Sırası Kalıp Parça radyusu orta tabaka bayan darbogaz
İşlem Tipi Tasarımı Takım Yüzey profili dış tabaka kalınlıgı erkek katma degeri az
Kullanılan tertibat   Kanal boyu malzeme eni vasat tamirat
Kullanılan kalıp   Kanal derinliği malzeme boyu usta bakım süresi
İşlem hızı   Kanal genişliği malzeme kalınlığı yorgun körelme
İşlem  süresi   Parça genişliği malzeme zımpara kalitesi dinç kırılma
İşlem tekrar adedi   Parça kalınlığı kaplama türü   arıza
İşlem hazırlık süresi   Parça yüzey rengi kaplama gramajı    
İşlem ısısı   akça kenar rengi kaplama reçine oranı    
İşlem basıncı   Parça malzeme türü levha rengi    
İşlem rutubeti   Parça formu      
İşlem kontrol adımı   Parça kaplama türü      
Ayar süresi   Parça fonksiyonu      
İşlem kalite düzeyi   Parça maliyeti      
    Parça toleransı      
    Parça ağırlığı      
Tablo–1

Açıklanan örnekler mobilya üretimine dair olduğu için metod etüdünde sık kullanılan sorgu kelimelerini kullanacağız. Bu sorgu kelimeleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Kaydır
 • Kaldır
 • Birleştir
 • Sadeleştir
 • Artır
 • Azalt
 • Sırasını değiştir
 • Yeniden düzenle
 • Özel tertibat kullan
 • Başkasına yaptır
 • Denetim kur
 • Kontrol et
 • Teşvik et
 • Eğitim ver

Her problem çözme sistematiğinde veri tabanı, hedef tanımları, ilerleme adımları ve problemin tanımlanması gibi ana iş adımları bulunur. Bir mobilya fabrikasında bilinen problemlerin tanımlanması yapılması gereken ilk işlemdir. Problemleri tanımlarlarken ayrıca bunları niteliklerine göre de gruplamamız gerekmektedir. Gruplandırılmış verilerle yapılan işlemler daha basit olmaktadır.

Genel problem gurupları aşağıdaki gibidir.

 • Eksiklikler (personel, malzeme, takım, makine kapasitesi, üretim alanı, depolama-ara stok alanı vs)
 • İsraflar
 • Kayıplar (zaman, iş gücü, malzeme, enerji vs)
 • Gereksiz tekrarlar (yeniden işlemeler, zorunlu tekrarlar, tamiratlar vb)
 • Darboğazlar
 • Katma değeri olmayan işler (gereksiz taşımalar, hatalı depolama, bant-malzeme taşıma, takım jilet değiştirme,toz torbası boşaltma,çöp atma,hatalı parça tamir etme,makine ayarlama,iş programı alma,raporlama,kalite kontrol,bazı gereksiz bürokratik prosedürler vb)
 • Beklemeler (malzeme bekleme, talimat bekleme, diğer işi bekleme vb)
 • Önlenebilir üretim duruşları( takım kırılmaları, arızalar, tamirat ve bakım işlemleri)
 • Tasarım hataları (ölçülendirme hataları, tüketicinin anlamlı bulmadığı detaylar, standartsızlık vs)
 • Genel olarak tanımlanmış ve bilinen problemler

Problem çözme sistematiğinin ikinci adımında amaçlanan hedefler tanımlanmalıdır. Zira türetilen önermelerin hedeflerle uyumluluğu kontrol edilerek seçim yapılacaktır. Bilinen genel hedefler ise aşağıda sıralanmıştır.

 • Maliyetleri azaltma
 • Proses süresini azaltma
 • Hata oranlarını azaltma
 • Malzeme sarfını azaltma
 • Kalıp bağımlılığını azaltma
 • Ayar sürelerini kısaltma
 • Hazırlık zamanını kısaltma
 • Müşteri memnuniyetini artırma
 • Kontrol adımlarını azaltma
 • Çalışanların memnuniyetini artırma
 • ……..

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle süreç iyileştirme adımlarını şu şekilde tanımlayabiliriz.

 1. Hedefleri belirlemek
 2. Adımları belirlemek
 3. Süreç iyileştirme
 4. Pilot uygulama
 5. Yaygınlaştırma
 6. Süreç değerlendirme

2. Uygulama

Uygulamada ilk adım ikili kombinasyonları kurmaktır. İkili kombinasyonlar seçilip ayıklandıktan sonra üçlü kombinasyonlara da gidilebilir. Kombinasyonları Excel ortamında birleştir komutuyla çok kolay ve hızla oluşturabiliyoruz. Tablo–2 de Excel bileşik ham öneri kısmını otomatik olarak oluşturmaktadır. Değişken ve kısıt sütunlarını operatör doldurmakta ardından ham öneriyi yorumlayarak yorumlanmış sütununa yazmaktadır.

Değişken
Kısıt
Bileşik Ham Öneri
Yorumlanmış Öneri
MAKİNA. İLE YAP MAKİNA.İLE YAP İŞLEMİ MAKİNE İLE YAP
MAKİNA. KALDIR MAKİNA.KALDIR İŞLEMİ YAPAN MAKİNEYİ ORTADAN KALDIR
MAKİNA. KAYDIR MAKİNA.KAYDIR İŞLEMİ DİĞER MAKİNEYE KAYDIR
MAKİNA. BİRLEŞTİR MAKİNA.BİRLEŞTİR İŞLEMLERİ …MAKİNADA BİRLEŞTİR
MAKİNA. SADELEŞTİR MAKİNA.SADELEŞTİR MAKİNALARI BİR AKUPLASYONLA HAT HALİNDE BÜTÜNLEŞTİR
MAKİNA. ARTIR MAKİNA.ARTIR MAKİNANIN ÜNİTELERİNİ AZALTARAK BİR İŞLEM YAPAN UZMAN MAKİNEYE DÖNÜŞTÜR
MAKİNA. AZALT MAKİNA.AZALT MAKİNA SAYISINI AZALTACAK ÖNLEMLERİ AL
MAKİNA. SIRASINI DEĞİŞTİR MAKİNA.SIRASINI DEĞİŞTİR MAKİNALARIN FABRİKA YERLEŞİM  DÜZENİNİ GÖZDEN GEÇİR.
MAKİNA. YENİDEN DÜZENLE MAKİNA.YENİDEN DÜZENLE MAKİNANIN SÜREÇ SIRASINI YENİDEN DÜZENLE
MAKİNA. ÖZEL TERTİBAT KULLAN MAKİNA.ÖZEL TERTİBAT KULLAN MAKİNAYA ÖZEL TERTİBAT TAKARAK PERFORMANSINI ARTIR
MAKİNA. BAŞKASINA YAPTIRT MAKİNA.BAŞKASINA YAPTIRT MAKİNA HARİCİNDE BAŞKA ŞEKİLDE ÜRETİM YAPILACAK ŞEKİLLERİ DÜŞÜN
MAKİNA. DENETİM KUR MAKİNA.DENETİM KUR MAKİNANIN UZAKTAN DENETİMİNİ KUR
MAKİNA. KONTROL ET MAKİNA.KONTROL ET  
MAKİNA. TEŞVİK ET MAKİNA.TEŞVİK ET  
MAKİNA. EĞİTİM VER MAKİNA.EĞİTİM VER MAKİNA İLE İLGİLİ EĞİTİM VER
MAKİNA. BAGIMLIĞI AZALT MAKİNA.BAGIMLIĞI AZALT MAKİNAYA OLAN BAĞIMLILIĞI AZALT
MAKİNA. BAGIMLIĞI ARTIR MAKİNA.BAGIMLIĞI ARTIR OLABİLDİĞİNCE İŞLEMLERİ MAKİNE İLE YAP
MAKİNA. DEĞİŞTİR MAKİNA.DEĞİŞTİR MAKİNAYI SAT YENİSİNİ AL
Tablo–2

Tablo 3 deki örneğimize baktığımızda en üst deki işlemi… takım ile yap yorumlanmış önermesini daha detaylı 3 kombinasyon olarak yeniden döngüye sokalım. Bu döngünün sonuçları Tablo–4 de görülmektedir.

TAKIM. İLE YAP TAKIM. İLE YAP İŞLEMİ…TAKIM İLE YAP
TAKIM. KALDIR TAKIM. KALDIR TAKIMIN KULLANIMI KALDIR
TAKIM. KAYDIR TAKIM. KAYDIR TAKIMI …İŞLERİNDEDE KULLAN
TAKIM. BİRLEŞTİR TAKIM. BİRLEŞTİR TAKIMI ….TAKIMI İLE SEGMANLA VEYA ÖZEL SİPARİŞLE BİRLEŞTİREREK KULLAN
TAKIM. SADELEŞTİR TAKIM. SADELEŞTİR KOMPLEKS YAPIDAKİ TAKIMIN BAZI BÖLÜMLERİNİ İPTAL EDEREK SADELEŞTİR
TAKIM. ARTIR TAKIM. ARTIR TAKIM YEDEK STOKLARINI ARTIR,TAKIM ÇEŞİDİNİ ARTIR.
TAKIM. AZALT TAKIM.AZALT TAKIM YEDEK STOKLARINI AZALT,TAKIM ÇEŞİDİNİ AZALT.
TAKIM. SIRASINI DEĞİŞTİR TAKIM. SIRASINI DEĞİŞTİR TAKIMIN İŞLEM ÖNCELİK SIRASINI DEĞİŞTİR
TAKIM. YENİDEN DÜZENLE TAKIM. YENİDEN DÜZENLE TAKIM BİÇİMİNİ VE BOYUTLARINI YENİDEN DÜZENLE
TAKIM. ÖZEL TERTİBAT KULLAN TAKIM. ÖZEL TERTİBAT KULLAN TAKIMI BAGLAMA VEYA İŞLEM AŞAMASINDA ÖZEL TERTİBATLA KULLAN
TAKIM. BAŞKASINA YAPTIRT TAKIM. BAŞKASINA YAPTIRT TAKIM İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ BAŞKASINA YAPTIRT
TAKIM. DENETİM KUR TAKIM.DENETİM KUR TAKIMLARI UZAKTAN DENETLE
TAKIM. KONTROL ET TAKIM. KONTROL ET  
TAKIM. TEŞVİK ET TAKIM. TEŞVİK ET  
TAKIM. EĞİTİM VER TAKIM. EĞİTİM VER TAKIMLA İLGİLİ EĞİTİM VER
TAKIM. BAGIMLILIĞI AZALT TAKIM. BAGIMLILIĞI AZALT TAKIMA OLAN BAĞIMLILĞI AZALT
TAKIM. BAGIMLILIĞI ARTIR TAKIM. BAGIMLILIĞI ARTIR TAKIMA OLAN BAĞIMLILIĞI ARTIR
TAKIM. DEĞİŞTİR TAKIM. DEĞİŞTİR TAKIMIN YERİNE BAŞKA TAKIM KULLAN
Tablo–3
Problem tanımımız şudur.

CNC freze makinemizde tekli olarak parça frezelenmektedir. Amacımız birden fazla parçayı eşanlı olarak bir seferde işleyebilmek. Bunu nasıl başarabiliriz? Önce problemin üç aşamada çözüleceği anlaşıldı.

1. Aşama üst üste kalın malzemeyi frezeleyebilecek daha güçlü motor kullanmak gerekli.

2. Aşamada kalın kütleyi frezeleyebilen daha uzun ağızlı bıçak kullanmak gerekli.

3. Aşama ise üst üste diyelim ki 18 mm cinsinden 3 parça malzeme frezeleninceye kadar nasıl bir arada tutulabilecek?

Birinci ve ikinci aşama teknik problemler çok kolay çözülebilecek problemlerdir. Üçüncü aşama için kartezyen öneri türetme yaklaşımıyla fikir türetilmiştir ve olumlu sonuç elde edilmiştir. Parçaları geçici olarak bir arda tutabilecek yöntemler detaylı olarak sıralanmış ve bileşik ham öneriler teker-teker gözden geçirilerek en uygun alternatif belirlenmiştir.

Değişken
Kısıt
Bileşik Ham Öneri
Sonuç
çivi .İLE BİRLEŞTİR çivi .İLE BİRLEŞTİR olumsuz
vakum .İLE BİRLEŞTİR vakum.İLE BİRLEŞTİR olumsuz
iple sar .İLE BİRLEŞTİR iple sar.İLE BİRLEŞTİR olumsuz
bandajla .İLE BİRLEŞTİR bandajla.İLE BİRLEŞTİR olumsuz
eksantrikli işkence .İLE BİRLEŞTİR eksantrikli işkence. İLE BİRLEŞTİR olumsuz
pva tutkalı .İLE BİRLEŞTİR pva tutkalı. İLE BİRLEŞTİR olumsuz
poliüretan .İLE BİRLEŞTİR poliüretan.İLE BİRLEŞTİR olumsuz
sıcak silikon .İLE BİRLEŞTİR sıcak silikon. İLE BİRLEŞTİR olumlu
soguk silikon .İLE BİRLEŞTİR soguk silikon. İLE BİRLEŞTİR olumsuz
tel zımba .İLE BİRLEŞTİR tel zımba .İLE BİRLEŞTİR olumsuz
kavela .İLE BİRLEŞTİR kavela .İLE BİRLEŞTİR olumsuz
vantuzlu örtü .İLE BİRLEŞTİR vantuzlu örtü. İLE BİRLEŞTİR olumsuz
çemberleme .İLE BİRLEŞTİR çemberleme.İLE BİRLEŞTİR olumsuz
shiringleme .İLE BİRLEŞTİR shiringleme.İLE BİRLEŞTİR olumsuz
Tablo-4

Sıcak silikon ile yapılan denemelerde melamin ve lamınat kaplı yüzeylerde yapışabildiği aynı zamanda sonradan elle kolaylıkla sökülebildiği tespit edildi. Buradan hareketle bu malzemenin geçici tutundurma ve sökme işlemi için ideal bir malzeme olduğu anlaşıldı. Yapılan çok katlı frezeleme işlemlerinde tutkalın kalitesi ve kullanılacağı miktarın parçaların birbiri ile tutunmasında doğrudan etkili olduğu anlaşılmıştır. Ekseriyetle parçanın merkezine mercimek tanesi kadar tutkal damlatmak yeterli gelmektedir. Tabi ki burada parçanın kalınlığı ve ebatları dikkate alınmalıdır. Gereğinden fazla tutkal sürmek parçaların birbirinden ayrılmasını zorlaştırabilmektedir. Bazen de parçalar birbirinden ayrılırken yüzeyden parça koparak ayrılma olabilmektedir.

Sonuç olarak tutkal kalitesi parça kalınlığı ve ağırlığı frezelenen radyusun biçimine ve uzunluğuna göre tutkal sürülecek noktalar ve miktarı tecrübelerle ortaya çıkacaktır.

Uygulamada parçaya eğer delik işlemi de yapılıyorsa parçalı ikili halde yapıştırmak en ideal çözümdür. Eğer sadece frezeleme işlemi yapıyorsa üst üste en az 3 parça birleştirilerek frezeleme işlemi yapılabilir.

Silikon malzeme ile yapılan bu işlemden sonra bazı yeni uygulama alanları daha ortaya çıkartılmıştır. Bunlardan birisi laminat levhaları geçici olarak bir altlık malzemesine tutundurarak CNC frezede markiteri gibi işlenmiş bu şekilde eğrisel form vererek markiterisi güç yapılan laminat malzemenin kolaylıkla işlenmesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.

Silikon malzeme ile geçici tutundurma uygulaması bir başka projede uygulanarak mobilya ambalajlanmasında shirink ve strafor kullanımına olan ihtiyacı hemen-hemen ortadan kaldırmıştır.

Mobilya ambalajlanmasında shirink ve strafor kullanımının temel mantığı taşıma esnasında çok farklı boyuttaki parçaların çalkalanmasını önlemektir. Shrınk naylon parçalara 3 boyutlu gerdirme basıncı uygulayarak stabil hale getirirken, starfor malzeme parçalar arası boşlukları doldurarak hareketi engellemektedir.

Silikon tutkal parçaları geçici olarak birbirine tutundurduğundan malzemeler koli içerisinde shrink veya strafor olmasa da kutu içerisinde hareket etmemektedir. Bu haliyle aynı fonksiyonu yerine getiren sıcak silikon malzeme müşteri tarafından ambalaj açıldıktan sonra tırnak ucuyla kaldırılarak parça yüzeyinden uzaklaştırılacaktır.

Mobilya sektörü bugün dünyada nükleer santrallerden sonra çevreyi en çok kirleten sektör olarak eleştiri almaktadır. Eleştirinin iki haklı nedeni vardır. Birincisi boyama işlemi ile açığa yayılan solventin varlığı ikicisi ise çok yüksek oranlarda kullanılan ambalaj malzemesinin varlığıdır.Silikon tutkal kullanımı ambalaj malzemesi olarak kullanılan strafor oranını azaltacağından konuya bu açıdan bakıldığında geliştirilen bu uygulamanın önemi bir kat  daha artmaktadır.

3. Sonuç

Düşünce aşamasında farkında olmadan üzerinden pas geçtiğimiz detaylar gerçekte en kritik ve anlamlı şeyler olabilmektedir. Kartezyen öneri türetme mantığı son derece basit ve herkesin anlayıp uygulayabileceği bir paradigma olup hepimizin mutluluğunu ve refahını artıracaktır.

Makalede verilen örneklerden CNC frezelerdeki uygulama alanı ile ülkemizdeki makine kapasitesi % 100 ile % 200 oranında artacaktır. Mobilya sektöründe ortalama CNC freze 800 civarındadır. Bu makinelerin ortalama birim tutarı 50 bin € dur. 800 adedi için ülke olarak 40 milyon € ödeme yapmışız. En az bu rakamı yakalayan bir kapasite artışı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Sağlanacak verimin, tasarrufun ve rekabet avantajının hesaplamasını ülkemizin akademisyenlerine bırakıyorum.


5846 sayılı yasa gereği lütfen gerektiği gibi kaynak göstermeden alıntı yapmayınız.!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir