Share This:

Mobilya Sanayinde İnovasyon Uygulamaları Semineri

Zow09 Salon

Zow09 Salon

Zow 2009 fuarında Ahşap Teknik

Dergisi ve Survey Fuarcılık iş birliği ile gerçekleşen “Mobilya Sanayinde İnovasyon Uygulamaları” semineri kapsamında tasarımdan hammaddeye kadar tüm süreçler ile ilgili her konuda görüşler bildirilmiştir. Seminer sonrası alınan tepkiler son derece olumlu olmuş. Özelikle Survey yetkilileri stand sahipleri ile yaptıkları görüşmelerde faydalı bir seminer olduğu ve bunun her sene tekrarlanmasının gerekliliğini vurgulamışlardır.

Seminerin açılış konuşmasında öncelikle Survey Fuarcılık Genel Müdürü Sn. Vedat Bey değerli konuşmacı ve

konuklara hoş geldiniz dedikten sonra fuar hakkında kısa bir bilgi ve bu seminer kararını nasıl aldıklarını açıklayıp seminer için başarı dileklerini belirterek konuşması

Zow09 Vedat

Zow09 Vedat Bey

nı bitirmiştir. Daha sonra Sn. Sabit Tunçel “Mobilya Sanayinde İnovasyon Uygulamaları” seminerlerinin kısaca çıkış noktasını ve yapılan diğer üç seminer ile ilgili tepkileri konuklar ile paylaştıktan sonra ilk konuşmacı Sn. Haluk Yıldızı kürsüye davet etmiştir.

Hammadde konusunda Kastamonu Entegre firmasının Genel Müdürü Sn. Haluk Yıldız “En Önemli Ürünümüzün Adı Değişim” konulu sunumlarında öncelikle Kastamonu Entegre firmasının son 5 yıllık yatırımları ve buralardan elde edilen ürünler ile sektörün ihtiyacı olan levha ürünlerini piyasa sunduklarını ifade ettiler. 2005’de Balıkesir’de Yonga levha ve tutkal fabrikası, 2006’da Romanya’da Dorpan

Zow09 H.Yildiz Kastamonu Entegre

Zow09 H.Yildiz Kastamonu Entegre

kapı panel tesisi, 2007 yılında Tever Ağaç Sanayi firmasının satın alınıp 2008’de üretim yapar duruma getirildiği, 2008 yılında Kastamonu’da yeni bir MDF hattının kurulduğunu ve 2009 yılında da Yontaş’ın satın alındığını ifade etmişlerdi. Bunların yanı sıra önümüzdeki yıllarda yeni yatırım planlarının içerisinde OSB üretimininde olduğunu belirtip.

Kastamonu Entegre’nin dünya genelinde yapılan sıralama da ilk on içerisinde olduğu ve hedeflerinin daha üst sıralara tırmanmak olduğunu konusunda tüm gayretleri ile çalıştıklarını ve hedeflerine ulaşacaklarını büyük bir kararlılıkla ifade ettiler.

Kastamonu Entegre’nin insan kaynağına çak büyük önem verdiği. Her biri konusunda uzman 3500 çalışanı ile müşteri odaklılığı benimsediklerini, özellikle CRM konusunda çalışmalarının olduğu ve bu konuda kısa bir süre içerisinde yatırımı hedeflediklerini ifade ederek sözlerini tamamlamıştır.

Zow09 D.Dogan Doğtaş Mobilya

Zow09 D.Dogan Doğtaş Mobilya

İkinci konuşmacı olarak Doğtaş Mobilya yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda TOBB Mobilya Ürünleri Sektör Meclisi Başkanı Sn. Davut Doğan kürsüye gelerek “Türkiye Mobilya Sanayinin Durumu ve Rekabet Gücü” başlıklı bildirilerini sundular. Mobilya sektörünün günümüzdeki durumu ve dünya genelinde Türk Mobilya sanayinin genel konumundan bahsetti. Günümüzde Türkiye mobilya sektörünün üretim cirosunun 10Milyar TL. olduğunu. 61.728 işyerinde 258.213 kişinin istihdam edildiğini. Ancak mobilya sektörünün günümüzde, çektiği teknik personel sıkıntısını vurgulayıp bunun için meslek liselerine gereken önemin verilmesi ve ülkemizin bu sektöre zaman kaybetmeden eleman yetiştirecek okullara büyük özen göstermesi gerekliliğinin altını çizdi.

Ayrıca sanayinin teknoloji ve üretim yeteneğinin artırılması için üniversite ve sanayi işbirliklerinin artması gerektiğini. 2007 senesi itibariyle Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Milli Hâsıla’nın %0,71 iken, AB’de bu oranın % 2 seviyelerinde olduğunu. Dolayısıyla bizim Ar-Ge’ye büyük önem vermemiz gerektiğini vurguladılar.

Daha sonra Doğtaş mobilya’nın yapısını ve insan kaynağına gösterdikleri özen ve firmalarının sosyal projelerinden örnekler vererek sözlerini tamamladı.

Zow09 S.Tuncel

Zow09 S.Tuncel

Sabah oturumunun son konuşmacısı olarak Sn. Sabit Tunçel “Üretim Sistemlerinde Bütünleşik Yapı” başlıklı bildirisini sunmak üzere kürsüye davet edildi. Ancak sunum anında projeksiyon makinesinin arızalanması ile birlikte Sabit bey sunumunu doğaçlama olarak yapmaya devam etti arıza giderildikten sonra sunumunu görsel materyaller ile destekleyerek özellikle tasarımdan ürünün müşteriye teslimine kadar geçen süreçte o ürüne etki eden tüm unsurların bir bütün halinde düşünülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Hiçbir zaman bir ürün oluşurken bir diğer süreçten etkilenmemesinin düşünülemeyeceğini dolayısıyla tüm bu süreçleri bir birleri ile olan etkileşimi göz önüne alınarak ürün geliştirilmesi gerektiğini örnekler ile açıkladı. Tabiî ki bunlar yapılırken verimliliğinde düşünülmesi gerekliliğine de vurgu yaparak kısa da olsa verimlilik konusuna değindi. Konuşmanın sonunda özellikle verimlilik konusunda gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını sonuçlandırdı.

Zow09 S.Isbilen

Zow09 S.Isbilen İç Mimarlar Odası

Öğle yemeği arasından sonra yine aynı salonda ikinci oturum başladı. İkinci oturumun ilk konuşmasını İTÜ Endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğretim üyesi Sn. Özlem Er yapacaktı ancak projeksiyon yine sorun yaratınca ve tasarım konusunda görsel materyal kullanarak konunun daha iyi algılanması sağlanacağından konuşmacıların sıralamasında küçük bir değişiklik yapılarak İç Mimarlar Odası Genel Sekreteri Sn. Sema İşbilen kürsüye davet edildi. Sema hanım bizlere geçmişten günümüze kadar olan süreçte mobilya ve objelerin nasıl bir değişim gösterdiği ve günümüzde de tasarımların bu kültürlerden nasıl etkilendiğini aktardı. İzleyiciler ile enteraktif olarak yaptığı sunumu öğle yemeği sonrası olmasına karşın tüm dikkatleri konu üzerinde toplayıp farklı görüşlerinde ortaya çıkmasını sağlayarak salondaki ağırlığı bir anda izleyenlerin üzerinden kalkmasını sağladı. Konu itibari ile ilgi uyandıran bir konu olması ve sunum anında izleyicilerinde katılması ile son derece keyifli bir 20 dakika oldu.

Bu arada projeksiyon çalıştı ve Sema hanımın sunumunu bitirmesi ile birlikte

Zow09 Doç.Dr. O.Er İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı

Zow09 Prof.Dr. O.Er İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doç.Dr. Özlem Er “Endüstriyel Tasarım Nedir ve Neden Giderek Önem Kazanmaktadır” başlıklı bildirisini sunmak üzere kürsüye geldi. Özlem Hanım da tasarımı endüstriyel anlamda detaylıca anlattıktan sonra tasarım eğitimi ve tasarımcı gözü ile hayata bakışı aktardı. Daha sonra bir tasarımcının nasıl yetiştiği ve düşünce yapısı ile dünyaca ünlü tasarımcıların ürünleri ve bunlar ile ilgili yorumları aktardılar. Son olarak mobilya sektöründeki ürünler ve bunların fonksiyonellikleri ile üretilebilirlikleri konusundaki görüşlerini aktardıktan sonra izleyicilerden gelen soruları en ince detayına kadar yanıtladılar.

Zow09 H.Uytun Hafelle

Zow09 H.Uytun Hafelle

Çeşitli akımlardan etkilenerek günümüze kadar gelen mobilyalarda her zaman bir bağlayıcı kullanılmıştır. İşte bu konunun uzmanı bir dünya devi Hafele firmasının Genele Müdürü Sn. Hilmi Uytun “Mobilya Bağlantı Elemanları ve Aksesuarlar” başlıklı sunumunda öncelikle Hafele firmasını tanıtımı, üretim anlayışı ve Ar-Ge çalışmalarından bahsetti. Ağırlıklı olarak Petek panellerde kullanılan bağlantı elemanları ile ilgili detaylıca bilgiler verdiler. İzleyicilerde aslında petek dolgulu panellerde ki bağlantı elemanı ve menteşe gibi sıkıntılar nedeni ile yoğun olarak sorular yönelttiler. Hilmi Bey tüm sorulara aydınlatıcı ve detaylı bilgiler vererek, birçok soru işaretini kafalardan sildi.

Son konuşmacı olarak Akzo Nobel Firmasından Genel Müdür Sn. Mustafa Konya rahatsızlığı nedeni ile seminere

Zow09 Akzo

Zow09 K.Süzük Akzo Nobel

katılamaması üzerine aynı firmanın Satış Müdürü Sn. Kemal Süzük sunumlarını yapmak üzere kürsüye geldi. Ahşap sektöründe üst yüzey işlemleri mobilyadaki kabulü ve estetik bütünleyiciliği sağlaması nedeni ile son derece önemli bir konu. Ancak bunun sağlık açısından kullanıcıya etkilerinin yanı sıra mobilyada sağlayacağı kullanım kolaylığı/zorluğu ile dış mekân ve iç mekânlardaki tercih edilmesi gereken üst yüzey malzemeleri gibi konularda verdiği bilgilerden sonra. UV Laklar hakkında Akzo Nobel’in çalışmaları konusunda detaylıca bilgiler verdi.

Bu bilgiler ışığında üst yüzey malzemeleri hakkında gelen soruları yanıtlaması ile birçok konuda izleyiciyi aydınlatmış oldu.

Zow09 Tebrik

Zow09 Tebrik

Yapılan son konuşmanın ardından Ahşap Teknik Dergisi adına Sn. Sabit Tunçel konuşmacılara ve konuklara teşekkür ederek öğleden sonraki oturumu kapatıp seminer sonuçlandırılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir