Share This:

Eğitimler

KONU        : AHŞAP MALZEMELER, TÜREVLERİ VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ

SÜRE                   : 2 GÜN

AMAÇ        : Orman ürünleri, Ağaçişleri sektöründe mobilya imalat, proje ve dekorasyon firmalarında çalışan veya inşaat firmalarının satınalma, kontrol ve proje işlerinde çalışan mühendis, mimar, içmimar ve tasarımcıların hammadde olarak kullandıkları ahşap malzemeleri doğru kullanımlarının sağlanması.

KAPSAM   : Ahşap ve ahşaptan elde edilen mamul ve yarı mamullerin mühendislik tanımlarının yapılması, üretim yöntemlerinin tekniği ile anlatımı, kullanım alanları ve dikkat edilmesi gerekli temel bilgiler ve malzeme çeşitlerine göre birleştirme şekilleri ile tekniğini kapsar.

 • Birincil Ahşap ürünlerinin üretilmesi ve adlandırılması
 • Ahşap malzemenin nem alışverişi (çalışması)
 • Ahşabın korunması
 • Levha ürünleri ve kullanım alanları
 • Ahşap yapı elemanları
 • Tabakalı ağaç malzemeler
 • Masif ahşaptan elde edilen ürünler
 • Masif ahşapta birleştirme şekilleri
 • Yüzey kaplama malzemeleri ve genel özellikleri.
BU EĞİTİM İLE İLGİLİ REFERANSLAR
Planart A.Ş. Proje Satış Ekibi
Koleksiyon Mobilya A.Ş. Satış ve Pazarlama Ekibi
Koleksiyon Mobilya A.Ş. Dış Ticaret ve Proje Grubu
Ekol Modüler Mobilya Teknik Ekibi
Eczacıbaşı Mobilya Sanayi Teknik ve Mimari Ekibi
Ciddi Mutfak Kıbrıs Teknik ve Mimari Ekibi
Makel Eğitim Salonu Genel Katılım
İkitelli Keresteciler Sitesi Eğitim Salonu Genel Katılım
AHK Constraction Antalya Satınalma ve Mimari Ekibi

KONU      : ÜRETİMDE VERİMLİLİK

SÜRE       : 1 GÜN

AMAÇ        : Endüstriyel işletmelerde verimlilik arttırıcı önlemler ve bunların uygulama örnekleri ile kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi için yapılması gerekenler konusunda anahtar bilgiler vermek.

KAPSAM   : Endüstriyel işletmelerde verimlilik kavramı, kapasite verimlilik ilişkisi. İşletmelerin kıt kaynaklarını en iyi şekilde nasıl kullanması gerektiği ve bunu ölçmek için yapılması gerekenler. Yöntem ve metotların aktarılması ve uygulama örnekleri ile açıklanmasını kapsamaktadır.

BU EĞİTİM İLE İLGİLİ REFERANSLAR
Ekol Modüler Mobilya Üst Düzey Yöneticileri
Ekol Modüler Mobilya İdari Personeli
Ekol Modüler Mobilya Üretim Personeli
Devrektaş A.Ş. Yönetici ve İdari Personeli
Set Mobilya A.Ş. Yönetici ve İdari Personeli
Eskişehir Ticaret Odası Genel Katılım
Akyol Mobilya İdari Personeli

KONU      : KAİZEN FELSEFESİ

SÜRE       : 1 GÜN

AMAÇ        : İşletmenin yönetim kademesinde bulunan kişilerin işletmenin geneli veya bulundukları birim ile ilgili verimlilik ve ergonomik unsurlar dahil olmak üzere her alanda yapılabilecek küçük iyileştirme çalışmalarını başlatmak ve bu konuda sonuç alınmış uygulamalardan verilecek örnekler ile Kaizen yaklaşımını benimsetmek

KAPSAM   : Toplam kalite yönetim sisteminin uzantısı olan sürekli iyileştirme yaklaşımının küçük adımlar ile ve geniş katılımla yapılmasının teknikleri ve bunların işletmeye getirdiği faydayı örnekler ile yönetici ve yönetici adaylarına aktarıp hem uygulayıcı hem de eğitici adaylar ile kaizen felsefesini geniş kapsamda ülke kaynaklarının verimli kullanımı açısından yaygınlaştırmak.

BU EĞİTİM İLE İLGİLİ REFERANSLAR
Ekol Modüler Mobilya Üst Düzey Yöneticileri
Ekol Modüler Mobilya İdari Personeli
Ekol Modüler Mobilya Üretim Personeli
Devrektaş A.Ş. Yönetici ve İdari Personeli
Set Mobilya A.Ş. Yönetici ve İdari Personeli
İnegöl Ticaret Odası Genel Katılım
Bartın Üniversitesi OEM Bölümü
Akyol Mobilya İdari Personel

KONU      : ISO 9001 – 2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

SÜRE       : 2 GÜN

AMAÇ        : ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının temel kavramlarının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını açıklamak. Katılımcıları ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçisi olarak yetiştirerek sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

KAPSAM   : Kalite ve ISO 9001, ISO 9000 ve ISO 9004 Standartlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması. Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması ISO 9001 Standardındaki tüm maddelerin açıklanması. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzlukların tanımlamaları. Denetçi-baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri denetim planının hazırlanması (Check list, denetim planı v.b oluşturma) Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi Pratik çalışmalar Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme Değerlendirme sınavı.

BU EĞİTİM İLE İLGİLİ REFERANSLAR
Ekol Modüler Mobilya beyaz yaka personeli
Alle Dekor beyaz yaka personeli
Değişim Orman Ürünleri beyaz yaka personeli
Söğüt Mobilya beyaz yaka personeli
Akyol Mobilya Kalite Birimi

KONU      : AHŞAP SANAYİNDE KENAR İŞLEMLERİ

SÜRE       : 2 GÜN

AMAÇ        : Ahşap sanayinde yapılan üretim şekillerine göre geleneksel ve endüstriyel anlamda uygulanan kenar işlemlerinin detaylandırılması ve önemli noktaları açıklanması. Ürüne ve endüstrileşme sürecine göre doğru ve uygulanabilir yöntemin tespiti. Kullanılan malzeme ve uygulama şekillerinin kenar işlemine etkileri konusunda bilincin oluşturulması.

KAPSAM   : Levha ürünlerinin kenar masifleme ve PVC, ABS, Melamin kenar bant uygulamaları. Eğmeçli kenarların kenar işlemleri. Kenarların transfer veya sıvı ile kaplanması. Levha kenarlarında postforming veya softforming uygulamaları. Tüm kenar işlemlerinde dikkat edilecek noktalar ve bunların kendilerine has özelliklerinin anlatımı. Kenar işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatın tanıtılması ve uygulama örnekleri.

Programın akışında geleneksel kenar işleme yöntemlerine kısaca değinilip günümüzde ki uygulamalara ağırlık verilerek anlatılmaktadır. Levha kenarlarının estetik ve mukavemet açısından farklı malzemeler ile kaplanması bunun mobilyaya katkısı ve uygulama da dikkat edilecek kritik noktalar aktarılmaktadır.


KONU      : MÜHENDİSLİKTE BAŞARININ ROTASI

SÜRE       : ½ GÜN

AMAÇ        : Ahşap sektörüne mühendis yetiştiren okullarımızdan yeni mezun olmuş veya henüz öğrenci olan bu mesleğe yeni girecek kişilere mesleğin tanıtılması ve sektörün mühendislerden beklentileri doğrultusunda mühendislerin bu sektöre neler verecekleri. Bu eğitim ile sektörümüze yetişen mühendislerde farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

KAPSAM   : Ahşap sektöründe mühendis olarak çalışan kişilerin firma da mühendislik adına neler yapmaları gerektiği. Bunların nasıl yöntemler ile yapılacağı. İşletmelerde etkin rol oynamak için mühendislerin kendilerini hangi konularda yetiştirmeleri gerektiği. Mühendislik kavramının ahşap sektöründe nasıl tanındığı, bu zamana kadar bu alanda geçmişten günümüze neler yapıldığı gelişimin tarihçesi ve mühendisliğin etik değerleri aktarılmaktadır.

Yönetici olabilmek ve üst düzey yönetimde bulunabilmek için mühendislerimizin kendilerini nasıl yetiştirmeleri gerektiği. Hangi konulara önem vermeleri, bir işletmede işe nereden başlamalı. Özellikle yeni mezun kişilerin bu meslekte iyi bir yerlere gelebilmeleri için ilk işlerinde hangi birimden başlayıp nasıl yükselmeleri konusunda bilgiler aktarılmaktadır.

İş görüşmelerinde ön plana çıkmak ve iyi bir mühendis olabilmek için özen gösterilmesi gereken noktalar.

BU EĞİTİM İLE İLGİLİ REFERANSLAR
Düzce Üniversitesi OEM Bölümü
Selçuk Ünv. MTYO Mobilya ve İç mimari bölümü
İstanbul Üniversitesi OEM Bölümü Son Sınıf Öğrencileri

KONU      : DOKÜMANTASYON

SÜRE       : 1 GÜN

AMAÇ        : Kalite Yönetimi Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Kalite yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek isteyen işletmelere, bu standardın öngördüğü dokümanların hazırlanmasında nelerin gerekli olduğu kalite hedefleri, Kalite El Kitabı, prosedür ve talimatlar ile proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak.

KAPSAM   : ISO 9001:2008 standardının gerektirdiği;

   • Kalite politikası,
   • Kalite El Kitabı,
   • Prosedürler,
   • Proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolü için ihtiyaç duyulan dokümanları,
   • Standardın öngördüğü kayıtları kapsar.
BU EĞİTİM İLE İLGİLİ REFERANSLAR
Alle Dekor A.Ş. Satış ve Yönetim Birimleri
Ekol Mobilya Yönetim ve Satış Birimleri
Değişim Orman Ürünleri Yönetim ve Satış Birimleri
Akyol Mobilya Yönetim ve Satış Ekibi

KONU      : AHŞAP SANAYİNDE SİSTEM KURMA YAKLAŞIMI ve UYGULANABİLİR MÜHENDİSLİK

SÜRE             : 64 SAAT

AMAÇ        : Sektörümüzde çalışan mühendislerimizin işletmelerine daha yararlı birer mühendis olmaları ve kendilerini bu yönde geliştirmeleri hedeflenmiştir. Sektöründeki mühendislerin çalıştıkları işletmelerinde kuracakları üretim sistemi ve kontrol teknikleri ile üretimde verimlilik ve işlerin doğru aktarımının sağlanması için geliştirecekleri yöntemler. Karşılaşılan problemlerde çözüm odaklı mühendislik yaklaşımları ve yönetimde etkin uygulamaların örnekler ile anlatılarak, eğitim sonunda çalıştıkları işyerlerinde firmalarını daha verimli ve etkin yönetmelerini sağlamak

KAPSAM   : Eğitimin süresi ve içeriği fazla olduğu için kapsam maddeler halinde verilmiştir.

 • İyi bir yönetici ve iyi bir mühendis olmak için neler yapılmalı izlenecek yollar nedir? Yönetim kademesindeki mühendislerin yorum ve iş geliştirme yöntemleri ile astlarının eğitimine katkıları ve sistem geliştirme teknikleri.
 • Ahşap sanayinde çalışan/çalışacak olan mühendislerin firmalarda nasıl bir yönetici olmalarına yönelik, yönetim teknikleri ve bilinmesi gerekenler.
 • Ahşap sanayi işletmelerinin mühendislerden beklentileri, buna karşılık, mühendislerin algılamaları. Kendini doğru ifade etme ve doğru yöne kanalize olma.
 • Üretim planlamanın açılımı ve planlama kapsamında yapılması gerekenler.
 • İşletmelerdeki kayıp zamanların tespiti, bunları ortadan kaldıracak yöntemlerin geliştirilmesi. Verimlilik ölçümleri ve verimlilik arttırıcı yöntemler.
 • Kapasite kullanım oranının tespiti, termin sürelerinin belirlenmesi tezgâh yükleri ile tezgâhlar arası denge ve ara stok kavramı.
 • Üretim yönetiminde planlama ve üretim aşamalarında kullanılması gereken rapor ve formların oluşturulması. Raporlama teknikleri ve sonuçların yorumlanarak sahaya yansıtılması.
 • Üretimde oluşan ya da oluşabilecek hata/hataların ortadan kaldırılması için yapılması gereken çalışmalar. Hataların ortadan kaldırılması için kök sebebe ulaşma yöntemleri.
 • Yönetim ve mühendislikte Excel kullanımı, formül yazma, basit program parçaları oluşturma, rapor ve grafik alma vb. tekniklerin anlatımı.
 • Üretimin yalınlaştırılması için yapılması gereken çalışma ve analizler.
 • Fabrika yerleşiminin verimliliğe etkileri, doğru makine yatırımının yapılması ve makine seçimi. Makine kapasitelerinin tespiti. Kapasite ve verimlilik kavramları ile aralarındaki ilişki.
 • Planlı bakım için neler yapılmalı, nasıl izlenmeli.
 • Süreçler ile yönetim, süreç haritalarının oluşturulması ve süreç iyileştirme çalışmaları.
 • Ürün iyileştirme çalışmaları nedir nasıl uygulanır. Üretimdeki ürün dosyalarının gerekliliği, oluşturulması ve genel verimliliğe etkileri.
 • Maliyet analiz teknikleri ve mantığının açıklanması Excel kullanılarak maliyet analiz tablolarının oluşturulması.
 • Sürekli iyileştirme kavramının açıklanması işletmelerde sürekli iyileştirme KAİZEN Felsefesinin oturtulması, tüm çalışanların katkısının sağlanması.
 • Mühendislik yönetiminde istatistiksel yöntemlerin yeri ve kullanımı.
 • Toplantı teknikleri, toplantılara hazırlanma, toplantılarda yapılacak sunumlarda dikkat edilecek noktalar.
 • Doküman yönetimi ve dokümanların oluşturulması ile bunların gerekliliğinin tespiti.
 • Üretim sahasının kontrolü, çalışanlar ile diyalog ast üst ilişkileri ve kendinizi kabul ettirme yöntemleri.
 • Personel alımında yapılacak iş görüşmeleri işe alım ve işe müracaat aşamalarında dikkat edilecek noktalar. Oryantasyon ve personel değerlendirme ölçütlerini oluşturulması ile performans değerlendirme yöntemleri.
 • Bilgisayar teknolojilerinin üretim ve üretim planlamada kullanımı bunların uygulamalı örnekler ile detaylıca anlatımı.
 • Ürün izlenebilirliğinin sağlanması için uygulanması gereken yöntemler ve izlenebilirlik aşamalarının kayıtlarının tutulması.
 • 6 Sigma kavramına kısa giriş ve ahşap sektöründe uygulanmasının örnek uygulamalar ile anlatımı.
 • ERP sisteminin alt yapısının kurulması, ERP seçim yöntemi ve kriterlerinin nasıl tespit edildiği.
 • Karar süreçlerinde kullanılan AHP yönteminin anlatımı ve örnek olaylar ile Excel çözümleri.
 • Yukarıda başlıklar halinde verilen konuların işletmelerden alınmış örnek uygulama ve vakalar ile detaylıca anlatımı yapılacaktır. Bunların yanı sıra eğitime katılanların işletmelerinden verecekleri örneklere farklı bakış açılarından çözüm önerilerinin geliştirilmesi tartışma şeklinde yapılacaktır.

KONU           : AHŞAP SEKTÖRÜNDE ETKİN YÖNETİM

SÜRE                             : ½ GÜN

AMAÇ        :Süreçlerin her aşamasını kontrol altında tutan ve raporlar ile hareket eden sürekli gelişime açık dinamik işletmeler oluşturmak.

KAPSAM   : Eğitimin içeriği aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • İşletmelerde verimliliğe etki eden faktörler
 • Kayıp zamanlar ve bunların ortadan kaldırılması
 • Üretimin planlanması ve planlamada raporlamanın önemi
 • Bilgisayar teknolojilerinin yönetime etkileri
 • Karar süreçlerinde analitik yöntemler
 • Maliyetlendirme ve fiyatlandırmada etken faktörler

Eğitim talebi

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir