Share This:

Mobilya Endüstrisinde Ağaç Malzeme Kullanımı ve Yüzey İşlem Eğilimleri

Turgay ÖZDEMİR, İlker AKYÜZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi,
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü,

 

Özet

Günümüz mobilya endüstrisinde ağaç malzeme yaygın şekilde kullanılmaktadır. Masif mobilya ile başlayan eğilim, odun kompozit malzemelerin ortaya çıkması ile yerini büyük oranda yongalevha, liflevha gibi odun kompozit malzemeler bırakmıştır. Yüzey işlem uygulamaları geçmişten günümüze kadar değişiklikler göstererek uygulanmıştır. Koruma, estetik ve temizlik amacıyla kullanılan yüzey işlemleri mobilyanın çekiciliğini etkileyen en önemli etken olmuştur. Sıvı yüzey işlemleri ile başlayan eğilimler yerini büyük oranda katı yüzey işlem malzemelerinin kullanımına bırakmıştır. Bu çalışmada, günümüzde kullanılan ağaç malzeme ve kompozit malzemeler, birbirlerine üstünlükleri ve uygulanan farklı yüzey işlemlerindeki eğilimler üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Ağaç malzeme, kompozit malzeme, yüzey işlemleri

 

Use Of Solıd Wood In Furnıture Industry And Recent Trends In The Surface Coatıng

Abstract

Wood is the common materials in the furniture industry. The trend started with the solid wood is now replaced with wood composite materials. Surface treatment applications has been used through some novel changes. Surface processes aiming at preservation, esthetic and cleaning affect attraction of the furniture. The trends started with the liquid surface treatments are now heavily replaced with the solid surface treatments.

In this study, recent wood materials and composite materials are introduced with their advantages and disadvantages, comparatively. The trend in different surface treatments are presented.

Keywords: Solid wood, composite materials, surface coating.

1. Giriş

Genel bir tanımla Mobilya; Masif ağaç veya levha, liflevha, kontrplak, kontrtabla ve kaplama levha gibi ağaç malzemelerin, plastik ve metallerin şekil verilmek üzere çeşitli işlemlerden geçirilmesi, koruyucu ve güzelleştirici üst yüzey işlemleri yanında vida, çam, mermer vb. diğer tamamlayıcı gereçler, tekstil, sentetik deri, yapay sünger, montaj ve döşeme malzemelerinin işlevsel ve estetik özellikler kazandırılarak konut, büro, otel, lokanta ve okul vb. yerlerde çeşitli amaçlar içinde kullanılmak üzere yapılan, sabit ve hareket ettirilebilen masa, sandalye, koltuk, kanepe, mutfak dolabı, karyola, komodin, şifonyer, kütüphane vesaire gibi dayanıklı tüketim mallarına denilmektedir (Küreli, 1995)

Mobilyalar; mekan türüne göre mobilyalar, tasarım üretim ve kullanım bütünlüğüne göre mobilyalar, kullanıcı yaş gruplarına göre mobilyalar, fonksiyon sırasına göre mobilyalar, kullanım eylemine göre mobilyalar, eşlenik eşya türüne göre mobilyalar olarak sınıflandırılmaktadır (Malkoçoğlu, 1989).

Geçmişten günümüze mobilya üretiminde kullanılan hammadde ve yarı mamul ürünlerde birçok değişimlerin olduğu görülmektedir. Bunu tetikleyen başlıca sebepler düşük maliyetli ve yüksek kaliteye sahip ürünler elde etmek, gerek üretimde gerekse kullanımda ve gerekse ürün ömrünün bitiminde çevreye zararsız ürünleri kullanmak olarak sayılabilmektedir. Doğal malzemelerde yüksek ve bilinçsizce yapılan tüketim sonucu kaynak sıkıntısı ortaya çıkmış ve böylece oluşan aşırı fiyat artışı üreticileri yeni ürün arayışına itmiştir. Bu durum mobilyada kullanılan yüzey kaplama malzemelerinde de görülmektedir. Günümüzde; selüloz esaslı kaplama malzemeleri (melamin emprenyeli kağıt, laminat vb.), ahşap esaslı (doğal kaplama, kompozit kaplama vb), sentetik kaplamalar (thermoplastik folyolar; PVC, pet, akrilik vb) yüzey kaplama malzemesi olarak kullanım yeri amacına bağlı olarak üretimde kullanılmaktadır (Bakkalcı, Sofuoğlu , 2013).

Mobilya üretim tipleri zaman içerisinde malzemelerdeki gelişmeler ile değişim göstermiştir. Masif ahşabın kullanımı ile başlayan masif mobilya üretimi, doğal kaplama üretimi ile doğal kaplamalı levha tipi mobilya üretimi ile farklılık göstermiş ve yapay malzemelerdeki gelişmeler ile yapay kaplamalı levha tipi mobilya üretimi ile değişiklik göstermiştir.

Yüzey işlem sistemleri sıvı ve katı yüzey işlem sistemleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Sıvı yüzey işlemleri günümüzde teknolojinin gelişmesi, insan sağlığı ile ilgili sınırlandırmalar ile değişik ürünlerin kullanımını sağlamıştır. Başlangıçta selülozik verniklerin kullanımı yerini daha dayanıklı ve estetik değerleri yüksek olan poliüretan ve akrilik sistemlere bırakmıştır.

Katı yüzey işlem sistemleri son zamanlarda ekonomik ve hızlı üretim avantajından dolayı tercih edilir olmuştur. Yapay kaplamaların avantajları bu seçimde rol oynamıştır. Katı yüzey işlem sistemleri de kendi içinde zamanla değişik malzemelerin kullanımını sağlamıştır.

Bu çalışmada, mobilyada kullanılan malzemeler, mobilya üretim tipleri ve değişimler ile yüzey işlem sistemleri seçimi üzerinde durulacaktır. Ayrıca kullanılan yüzey işlem sistemlerindeki eğilimler tartışılacaktır.

2. Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Malzemeler

2.1. Ahşap

Ahşap, doğal ve sağlıklı bir yapı malzemesidir. Geçmişi bu kadar geriye uzanan bir yapı malzemesi olan ahşap, modern mimaride de kullanılmaktadır. Aynı zamanda oldukça estetik ve dekoratif bir malzemedir. Üretiminde hiç bir katkı kullanılmayan ahşap ekonomiktir (Kurtoğlu, 1984).

Özellikleri
 • 1 kg betondan daha fazla yük taşıyabilen 1 kg ahşap, güçlü bir taşıma gücüne sahiptir.
 • Yapılarda çeliğin ağır olması sebebiyle ahşap tercih edilebilmektedir
 • Ahşap depreme dayanıklı bir yapı malzemesidir.
 •  Toz çekmez, temizlenmeleri kolaydır, nefes alabilen bir malzemedir.
 • İngiltere standartlarına göre elektrik direklerinde kullanılan ahşapların ömrü 50 yıl kadardır.
 • Dünyanın bir çok yerinde çelik konstrüksiyonlar ahşap ile kaplanmaktadır.
 • Yangınlar üzerine yapılan araştırmalar sonucu ahşabın yangına karşı en güvenilir malzemelerden biri olduğu ispatlanmıştır.
 • Isıyı geçirmeme ve kömürleşme gibi özellikleri sayesinde ahşabın bir yangına ne kadar dayanabileceği kesin olarak hesaplanabilmektedir.
 • Ahşap yenilenebilen bir yapı malzemesidir.
 • Isı yalıtım özellikleri ve az enerji ihtiyacı duyması sebebiyle tercih edilebilmektedir.

2.2. Yonga levha

Genellikle odun hammaddesinden elde edilen yonga veya küçük parçacıkların sentetik bir reçine ya da uygun bir yapıştırıcı yardımıyla ısı ve basınç altında geniş ve büyük yüzeyli levhalar halinde getirilmesi ile oluşan ve gerek bina  yapımında  gerekse  mobilyacılıkta kullanılan bir malzemedir (Kalaycıoğlu, Özen, 2009).

2.3. MDF, Orta Sertlikte Liflevha

İngilizce orta yoğunlukta liflevha kelimelerinin baş harfleri ile anılan, Amerika’ da geliştirilmiş bir yapay levhadır. Dayanıklı ağaç parçaları liflenerek, tutkal, parafin ve çeşitli tuzlardan oluşan katkı maddeleri ile preslenerek yapılan MDF masif ağacın tüm özelliklerine cevap verebilmektedir. Ülkemizde 4,5,8,10,12,16,19,22,25,28,30,35 ve 38 mm kalınlıklarda, 183×366 cm genişlik ve uzunluğunda üretilmektedir.101

MDF, orta sertlikte bir levha olup, termomekanik olarak odun veya diğer lignoselülozik hammaddelerden elde edilen liflerin belirli bir rutubet derecesine kadar kurutulduktan sonra yaklaşık %9-11 oranında termoset (sıcakta katılaşan) karakterli bir tutkal ile tutkallanarak sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle oluşan homojen yapıda levhadır. (Eroğlu, Usta, 2000)

2.4 Kontrplak

Soyma kaplamaların, lif yönleri birbirine dik konumda ve orta katlardan daha kalın olmak üzere 3,5,7,9 gibi tek sayılı katlar şeklinde yapıştırılması ile, 3-12mm kalınlıklarda, çalışma sakıncası giderilmiş, istenilen ölçülerde geniş yüzeyli  ağaç  malzeme  şeklinde  elde  edilen  kontrplak,  kesme  oyma, mobilya, doğrama ve ambalaj işlerinde yaygın olarak kullanılır. Kontrplak, masif ve masif panelden sonra ahşaba en yakın malzemedir (Nemli, 2003).

2.5. Suntalam

Zengin desen ve renk çeşidiyle sunulan SUNTALAM lar yaşadığınız tüm mekanların dekorasyonunda, mutfak, banyo ve modüler mobilya üretiminde tercih edilir ve beğeni ile kullanılır. Özel melaminli reçinelerle emprenye edilen dekor kağıtları yonga levha üzerine yüksek basınçlı preslerde preslenerek SUNTALAM üretilir. Emprenye esnasındaki kimyasal işlemler sayesinde, çizilmeye, yanmaya ve suya dayanıklı bir yüzey elde edilir. Bu SUNTALAMLAR, günün moda desen ve renklerinden oluşan zengin ürün yelpazesi ve yüksek kalitesiyle Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde pazara sunulmaktadır (Nemli 2003)

2.6. MDFlam

Özel reçetelerle üretilen melaminli reçinelerle emprenye edilen dekor kâğıtları MDF levha üzerine yüksek basınçlı preslerde preslenerek MDFLAM üretilir. Emprenye esnasındaki kimyasal işlemler sayesinde, çizilmeye, yanmaya ve suya dayanıklı bir yüzey elde edilir. MDFLAM lar, günün moda desen ve renkleriyle uyum sağlar (Nemli, 2003).

3. Mobilya Üretimi ve Eğilimler

Mobilya üretimi genelde iki ana sınıflandırma kapsamında incelenmektedir. Bunlar:

 1. Levha veya kabin tipi mobilya üretimi
 2. Masif mobilya üretimi

Diğer taraftan klasik ve modern mobilya, döşemeli veya döşemesiz mobilya olarak da çeşitli sınıflandırmalar yapılmaktadır (Malkoçoğlu, 1989) .

 • Levha veya kabin tipi mobilya üretimi

Levha tipi mobilya üretimi ise doğal kaplamalı ve yapay kaplamalı olarak sınıflandırılmaktadır. Üretimleri ise birbirlerinden farklılık göstermektedir. Doğal kaplamalı üretim sıvı yüzey işlemleri gerektirdiğinden zaman alıcı ve pahalı ürünlerdir. Üretim akışı ise,

Yongalevaha veya MDF
↓
Ahşap kaplama kesim ve hazırlama
↓
Ahşap kaplama yapıştırma
↓
Ahşap kaplama presleme
↓
Zımparalama
↓
Kenar alma
↓
Boyutlandırma
↓
Kenar Kaplama (Ahşap kaplama veya yapay kaplama seçilebilir)
↓
Delgi
↓
Sıvı Yüzey İşlemleri
↓
Montaj

Yapay kaplamalı dediğimiz üretim ise iki farklı üretim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki bir tutkal ilavesi ile suntalam ve MDF üzerine yapıştırılarak kullanılan yapay kaplamalı üretim. Bu üretim tipinde kullanılan yapay kaplamalar PVC, yüksek basınç laminatı, düşük basınç laminatı, alüminyum folyo, özel kâğıtlar. Bu üretim tipindeki üretim iş akışı;

Yonga Levha veya MDF
↓
Yapay kaplama kesim ve hazırlama
↓
Yapay kaplama yapıştırma
↓
Yapay kaplama presleme
↓
Kenar alma
↓
Boyutlandırma
↓
Kenar Kaplama (genelde PVC yapay kaplama seçilmektedir)
↓
Delgi
↓
Montaj

Diğer yapay kaplamalı üretim ise bir tutkal ilavesi gerektirmeyen malzemelerle mobilya üretimidir. Burada kullanılan malzemeler ise suntalam ve MDFlamdır. Üretim tipi iş akışı ise;

Suntalam  veya MDFlam panel kesimi
↓
Kenar Kaplama (genelde PVC yapay kaplama seçilmektedir)
↓
Delgi
↓
Montaj
 • Masif Mobilya üretimi

Masif mobilya veya ahşap ağaç malzemelerden mobilya üretimi klasik ve modern olmak üzere iki farklı üretim tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada modern mobilya iş akışı ise,

Kereste deposu
↓
Kurutma
↓
Boy kesim
↓
Şerit testerede kesim işlemleri
↓
Planya ve kalınlık işlemleri
↓
Ölçülendirme
↓
Frezeleme ve delgi işlemleri
↓
Zımparalama
↓
Ön montaj
↓
Yüzey işlemleri
↓
Montaj

Klasik mobilyada ise bunlara ilave olarak şablon kesim ve oyma işlemleri yer almaktadır (Malkoçoğlu, 2009).

 • Mobilya üretimindeki eğilimler

Ahşap mobilya üretimi insanlığın varoluşundan günümüze kadar yaygın şekilde üretilmiştir. Ahşap malzemenin doğal bir malzeme olması ve sayılan birçok özelliklerinden dolayı mobilya üretiminin değişmez bir parçası olmuştur.

Tüketicilerin mobilya satın almalarında çeşitli faktörler etkili olmaktadır (Ersoy, Kalınkara, 1997).

Bunlar;
- Ekonomi
- Servis durumu
- Yakın arkadaş tavsiyesi
- Reklam
- Bölgesellik

Mobilya üretimindeki değişiklikler zaman içerisinde farklılık göstermiştir. Ahşap malzeme ile başlayan masif mobilya üretimi, odun kompozit malzemelerin ortaya çıkmasıyla ahşap kaplamalı levha üretimine geçişi sağlamıştır. Daha sonra yapay kaplamaların ortaya çıkması ile yapay kaplamalı mobilya üretimine geçilmiştir. Yapay kaplamaların ekonomik olması, üretimlerinin basit ve hızlı olması bu üretimin yaygın olarak kullanılmasının en temel faktörleridir. Mobilya üretim tiplerindeki değişmelerde tüketici satın alma davranışlarındaki değişmeler de önemli rol oynamıştır. Bilindiği gibi mobilya dayanıklı tüketim malzemeleri grubunda yer almaktadır. Bunun anlamı 10 yıl ve daha hazla dayanabilen malzemelerdir. Yapılan çalışmalar da yılar itibariyle tüketicilerin satın alma davranışlarını değiştirdiği belirlenmiştir (Bakkalcı, Sofuoğlu, 2013). Mobilya satın alımına, dayanıklı tüketim malzemesi gibi değilde 5 yılda bir değiştirilecek malzeme olarak baktıkları belirlenmiştir.

Tüketicilerin mobilya satın alımında etkili olan faktörlerle ilgili yapılan bir araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekildedir;

Bir ailede mobilya satın alımı öncesi bu ürüne olan ihtiyaç ve satın alma arzusu %49.1 oranında eşlerin ortak kararı ile olmaktadır. Ailelerde mobilya satın alımından önce araştırmaları yine %34.6 oranında eşler beraber yapmaktadır. Ailelerde eşlerin beraber mobilya satın alımı öncesi verdikleri kararlardan bazıları ve yüzde oranları şöyledir. Fiyat değerlendirmeleri (47.8), mobilya satın alınacağı yer için kara verme oranı %39.2, mobilya ürünlerinin satın alınacağı zaman için %57.2, mobilya ürünleri için biçim, renk, desen ve tasarım kararı verme oranı %31.0, marka ve kalite ilgili değerlendirmeler ile ilgili karar oranı %56.4, mobilya satın almada son kararı vermede %51.7 ve mobilya satın aldıktan sonra ürün ile ilgili dayanıklılık ve kullanışlılık değerlendirmelerini eşlerin birlikte yapma oranı %44.4 olarak bulunmuştur.

Yapılan çalışmada mobilya ihtiyacı doğmasında etkili olan bazı faktörlerin yüzdesel oranları ise şöyledir;

Mevcut mobilyaların eskimesi %47.0 oranında çok önemli etken iken %15.9 oranında pek önemli etken olarak görülmemiştir. Mekanın büyümesi %17.5 oranında önemli bir etken olurken %40.2 oranında pek önemli etken olarak bulunmamıştır. Arkadaş grubunun etkisi %44.3 oranında pek önemli etkili olmayan bulgudur. Aile bireylerinin etki oranı %11.2 oranında önemli bir etken iken, sadece çocukların büyümesi %25.4 oranında önemli bir etken olmaktadır. Mobilya reklamlarının önem derecesi düşük oranlarda bulunmuştur. Gelir artışı yeni mobilya almada %44.8 oranında önemli bir etken olmaktadır. Tüketicilerin %57.8 oranı mobilyayı zorunlu bir ihtiyaç olarak görmektedir.

Tüketiciler tarafından mobilya satın alınırken dikkat edilen diğer faktörlerin önem dereceleri şu şekildedir. Fiyat%87.9, marka %62.0, garanti %91.4, eş dost tavsiyesi %41.9, kalite %90.0, moda %41.1, görünüm %85.9, dayanıklılık %95.7 ve ergonomik kullanım %78.6 olarak bulunmuştur (Akyüz, 2006).

Yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi mobilya satın alam davranışları, mobilya üretim tiplerindeki değişikliklerle de ilişkili olmuştur. Moda anlayışı ise mobilya üretim tiplerinin değişmesinde rol oynamaktadır.

4. Yüzey İşlem Malzemeleri

Günümüzde kullanılan yüzey işlem malzemeleri genelde iki grup olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlar; sıvı yüzey işlemleri ve katı yüzey işlemleridir (Kurtoğlu, 2000).

 • Sıvı yüzey işlemleri

Sıvı yüzey işlemleri eskiden beri yaygın şekilde kullanılmaktadır. Genelde mobilya masif ve ahşap kaplama üzerine yapılan sıvı olarak uygulanan ve kurutma sonunda yüzeyde film tabakası oluşturan sistemlerdir. Bu sistemler çeşitli şekilde sınıflandırılmaktadır. Fiziksel ve kimyasal kuruyan sistemler gibi sınıflandırma yapılırken genelde içerisindeki reçine tiplerine göre sınıflandırma yapılmaktadır.

 • Yağlı koruyucu sistem

Genelde kuruyan yağlar olup, bezir yağı en önemlilerindendir. Çok eskiden kullanılan sistemler günümüzde yaygın olarak kullanılmamaktadır.

 • Selülozik sistem

Yakın zaman kadar en yaygın kullanılan vernik sistemleridir. Nitroselüloz ana bağlayıcı maddesidir. Sağlık sınırlandırmaları nedeniyle yaygın olarak kullanılmamaktadır. Uygulanması basit ve hızlı kuruyan sistemlerdir.

 • Sentetik sistem

Genelde mobilya yüzeyleri ve daha çok dış etkilere açık yerlerde kullanılan ahşap malzeme ile deniz araçlarının korunması nedeniyle hazırlanan boya ve vernikler sentetik sistem içerisinde yer alır.

 • Asit sertleştiricili sistem

Asit sertleştiricili sistemlerde fenol, üre ve melamin formaldehit reçineleri kullanılmaktadır. Katmana esas özelliği bu reçineler kazandırmaktadır.

 • Polyester sistem

Oldukça fazla endüstri kolunda ve çeşitli malzemelerin üretiminde kullanılan reçinedir. Deniz araçları, anahtarlık, beyaz eşya üretiminde ve mobilya endüstrisinde kullanılmaktadır.

 • Poliüretan sistem

Son yıllarda mobilya endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Katman özellikleri en yüksek olan sistemlerdir. Poliüretan reçine katmana istenilen özellikleri kazandırmaktadır.

 • Akrilik sistem

Son yıllarda önemi gittikçe artan sistemlerdir, sararmazlıkları ve üstün özellikleri mobilya üretiminde tercih edilme sebeplerindendir.

 • Su Bazlı sistemler

Boya vernik sistemlerinde çözücü olarak suyun kullanıldığı sistemlerdir. Özellikle uçucu organik maddelerin sınırlandırılmaları nedeniyle önemi artan ve çevre sağlığı açısından kullanılan sistemlerdir (Sönmez, Budakçı, 2004).

 • Katı Yüzey işlemleri

Katı yüze işlemleri levha üzerine doğrudan yapışan lamine levhalar ve levha yüzeyine tutkal ile yapıştırılan laminat veya folyolar olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır.

Levha yüzeyine doğrudan yapışan lamine levhalar; melamin emprenye edilmiş selüloz esaslı kağıtlar, polyester emprenye edilmiş kağıtlar, bir ağacın desenini içeren baskılı astarlar v.s dir.

Levha yüzeyine tutkal ile yapıştırılan laminat veya folyolar; yüksek basınç laminatı, termoplastik folyolar, düşük basınç laminatı v.s dir (Nemli 2003).

5. Yüzey İşlemleri Seçimi ve Yeni Uygulamalar

Bilindiği gibi mobilya yüzeylerinin kaplanmasının nedenleri; dekoratif bir görüntü sağlamak, fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirmek, formaldehit emisyonun azaltmak ve su absorpsiyonunu engellemektir. Genel anlamda yüzey işlemleri koruma, estetik ve temizlik amacıyla kullanılmaktadır (Kurtoğlu, 2000).

Yüzey işlemlerinin seçimi büyük oranda mobilya üretimindeki değişikliğe bağlı olmuştur. Başlangıçta masif ahşabın üstünlükleri, doğallığı, dayanıklılığı, desen yapısı dolayısıyla masif mobilya üretimi yaygın olarak kullanılmıştır. Bu sistemde ise sıvı yüzey işlemleri kullanılmıştır. Başlangıçta selülozik vernik, ucuz olması, hızlı kuruması, uygulamasının kolay olması nedeniyle günümüze kadar kullanılmıştır. Daha sonra teknolojide ilerlemeler ve en önemlisi insan sağlığı açısından tehlike arz eden uçucu organik bileşiklerin sınırlandırılması diğer vernik sistemlerine geçişi zorunlu kılmıştır. Günümüzde polyester, poliüretan ve akrilik sistemler en çok kullanılan vernik tipleridir. Ayrıca su bazlı sistemlerde kullanımı artmaktadır.

Yapay kaplamalardaki gelişmeler ve moda anlayışındaki değişimlerle mobilya üretimleri yapay kaplamalı üretimlere geçişi sağlamıştır. Katı yüzey işlem sistemleri, renk değişme probleminin olmayışı, yüzey aşınmasına karşı dayanıklı olması, su ve kaynar suya dayanıklı olması, sigara ateşine dayanıklı olması, rutubete karşı dayanıklı olması, ekonomik ve üretim sistemlerinin kolay olması tercih edilme sebebi olmuştur.

Sıvı ve katı yüzey işlem sistemlerinin birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Sıvı yüzey işlemleri genelde iyi bir usta gerektiren, pahalı, zaman alıcı uygulamalardır. Ancak üretim sonrası ortaya çıkan ürünler çekici ve estetik değerleri yüksek olan pahalı ürünlerdir. Çizilme dirençlerinin düşük olması en önemli dezavantajlarıdır. Katı yüzey işlemleri ise mobilya üretimlerinin basit ve hızlı olması, çizilme ve aşınma değerlerinin yüksek olması, iyi bir uygulayıcı gerektirmeyen ekonomik sistemlerdir.

6. Sonuç ve Öneriler

Mobilya üretimi insanlık tarihinden başlayıp, günümüzde çok değişik malzeme ve formlarda uygulanan sistemlerdir. Bu süreçte kullanılan malzemelerdeki değişmeler, teknolojik gelişmeler, insan sağlığı ile ilgili sınırlandırmalar uygulanan sistemler üzerinde değişikliğe gidilmesinde etken olmuştur. Masif mobilya ile başlayan mobilya üretimi daha sonra yapay kaplamalı ürünlerin üretilmesi ile farklı üretim sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Tüketicilerin mobilya satın almadaki değişiklikleri mobilya üretim sistemlerindeki değişimlerin ana nedeni olmuştur. Mobilya satın almada ekonomik durumun en önemli faktör olması, ucuz ve kolay üretilen sistemlere geçişi sağlamıştır.

Yüzey işlem sistemleri; mobilyanın estetik ve çekiciliğini ortaya koyan en önemli kısmı olmuştur. Mobilya üretiminde yüzey işlemi, maliyetin % 5 ile % 15 arasında yer almasına rağmen mobilyanın satılmasını veya beğenilmesini sağlayan temel faktör olmuştur. Bilindiği gibi yüzey işlem sayesinde kalitesiz bir üründen kaliteli bir mobilya yapmak mümkündür. Günümüzde yüzey işlem sistemleri farklı sistemeler olarak kullanılmaktadır. Buradaki değişim, mobilya ürünlerindeki değişim, tüketicilerin satın alma değişimleri, mobilya sistemlerindeki değişimle farklılık göstermiştir. Sıvı yüzey işlemleri ile başlayan uygulamalar katı yüzey işlemleri ile değişiklik göstermiştir. Katı yüzey işlemlerinin ekonomik ve üretimini kızlı olası bunların kullanımının yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

Sonuç olarak, mobilya üretim sistemleri ve yüzey işlem sistemleri değişiklik göstermiştir ve değişmeye de devam edecektir. İnsanlar kendi durumlarına göre ve satın alma kriterlerine göre nu ürünleri almaya devam edeceklerdir. Birbirlerine karşı faklı avantajları lan sıvı ve katı yüzey işlemleri sürekli olarak kullanılmaya devam edecektir.


5846 sayılı yasa gereği lütfen gerektiği gibi kaynak göstermeden alıntı yapmayınız.!

Bu yayın Uluslararası katılımlı “Ahşabın Tasarım Serüveni” Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. 2016

Kaynaklar

Kurtoğlu, A., 1984, Mobilya Yapımında Kullanılan Ağaç Malzemeler, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 34, Say.2, İstanbul.

Malkoçoğlu, A., Mobilya Endüstrisi Ders Notları (Yayınlanmamış), K.T.Ü.  Orman Fakültesi, Trabzon, 1989.

Küreli, İ., 1995,Mobilya Hakkında Genel Bilgiler ve Türkiye’ de Mobilya Sanayiinin Gelişme Süreci, Standart, 403, 34, 83-87.

Ersoy, A.F. and V. Kalınkara.,1997, Ailelerin Mobilya Satın Almasında Etkili Olan Faktörler, Standart Dergisi, (12):106-113, Ankara.

Eroğlu, H., Usta, M., 2000, Orman Faültesi, KTÜ Yayınları No: 2000, Trabzon

Kurdoğlu,A., 2000, Ağaç Malzeme Yüzey İşleri, İÜ Orman Fakültesi, Fakülte yayın No:463, İstanbul.

Nemli G. 2003. Sentetik Laminat Endüstrisi, KTÜ Orman Fakültesi Ders teksirleri Serisi No: 71. Trabzon

Abdullah Sönmez, Mehmet Budakçı, 2004, Ağaç işlerinde Üstyüzey İşlemleri II. Ağaç malzeme yüzeylerinde koruyucu katman hazırlama; Ağaç malzeme yüzeyinde kullanılan vernikler ve uygulama teknikleri Türkiye. Sevgi Ofset/Ankara.

Akyüz, İ., Mobilya Satın Almada Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik, Sosyo-Psikolojik ve Sosyo Kültürel Faktörlerin İncelenmesi, Doktora Tezi. K.TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 2006

Kalaycıoğlu,H., Özen,R., 2009 Yongalevha Endüstrisi Ders Notları, KTÜ, OF Yayınları Y No: 89.

Bakkalcı, S , Sofuoğlu, S.D., 2013, Mobilyada geçmişten günümüze kullanılan yüzey kaplama malzemeleri ve gelecekteki eğilimler, II.Ulusal Mobilya Kongresi, Denizli.

Kurtoğlu, A., Sofuoğlu, S.D., 2013, Mobilya ve Ağaç İşlerinde Kullanılan Ahşap Malzemeler 2, Mobilya Dekorasyon, Kasım-Aralık 2013, Sayı:119, ISSN 1302- 3179.s.52-66

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir