4.0 Logo

Share This:

Ahşap Endüstrisinde Gelecek Vizyonu: Endüstri 4.0

End. 4.0

Endüstri 4.0

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi her yıl olduğu gibi bu yılda Ağaç işleme makinaları fuarı kapsamında yine sektörde ilk kez böyle bir platformda ele alınacak ve herkesin merak ettiği Endüstri 4.0 konusunu tartışmaya açıyor. Ülkemizin önemli bilim insanları, yöneticilerimiz ve sanayicilerimizi bir araya getirecek bu etkinlik kapsamında dördüncü sanayi devrimi tartışmaya açılacaktır. Panel Programi

Dünyanın globalleşmesi, sanayinin çok ulusluluğunu tetiklemekte. Birçok ulusal firma bir başka ülkede tesis kurmakta. Şirket evlilikleri olmakta ve bu oluşumlar piyasada ki fiyat politikalarının belirlenmesine önemli derecede etkilemektedir. Birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında kıyasıya bir rekabet ortamı vardır. Şirketler ayakta kalmak ve sürdürülebilir karlılık için gerekli tedbirleri almak durumundadır. Bu kapsamda yeni teknolojik yatırımlar yapmakta, kapasite arttırarak bu rekabette etkili olmaya çalışmaktadır. MRP ve ERP gibi yönetimsel yazılımlar ile şirketler hız ve verimliliklerini artırıcı çalışmalar ile rakipleri arasındaki yarışta öne plana çıkmaktadır.

Bütün bu komplike süreçlerde başarıyı sağlamak için inovatif mühendislik yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmakta. Günümüz endüstri toplumlarında en çok konuşulan konulardan birisi de Endüstri 4.0; yani Dördüncü Endüstri Devrimidir. Bu yaklaşımda makinelerin birbirleri ile etkileşimi sayesinde oluşacak insansız akıllı fabrikaların kurulması ile verimlilik artışı ve ürünlerin pazara çıkış süresinde kısalma söz konusu olacak. Bunun yanında çevreyi, ekonomiyi ve istihdamı da etkileyecektir.

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin güncel bir konu olan Endüstri 4.0 konusunda 16 Ekim 2017 tarihinde Tüyap Karadeniz salonunda düzenlediği panel kapsamında tüm bu konuları ele alacak altı panelisti ağırladı.

ReedTuyap Gn.Md.

Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob Fuarları kapsamında REED TÜYAP ve Orman Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen ‘Ahşap Sektöründe Gelecek Vizyonu Endüstri 4.0’ adlı panel, sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturdu. ‘Endüstri 4.0 Uygulamalarında Otonomi’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Orman Ürünleri Sanayinde Endüstri 4.0’ başlıklı konuların konuşulduğu panelde; ağaç işleme sektörünün de geleceği masaya yatırıldı.

Reed Tüyap ve Orman Mühendisleri Odası işbirliğiyle Ağaç İşleme Makinesi ve Intermob Fuarları kapsamında düzenlenen ‘Ahşap Sektöründe Gelecek Vizyonu Endüstri 4.0’ adlı panelin en önemli gündem maddesini ‘Endüstri 4.0 Uygulamalarında Otonomi’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Orman Ürünleri Sanayinde Endüstri 4.0’ başlıklı konular oluşturdu.

OMO İstanbul Sube Baskanı

Panelin açılış konuşmasını Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yüksel Yüksel ve Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu yaptı. Panelin moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel üstlendi. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gökhan İnce, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sabit Tunçel, Siemens’den Ali Rıza Ersoy ve SAP’den Özgür Gönen’in konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Endüstri 4.0’ın mobilya sektöründeki tüm yansımaları detaylarıyla konuşuldu.

Dünyanın değiştiğini ve her değişimin ülkelere ve markalara yeni fırsatlar sunduğunu belirten Sn. Öztemel. Bu fırsatları yakından takip eden sektörlerin dünya söz sahibi olabileceğinin altını çizdi. Günümüzde insansız makinelerden ve fabrikalardan bahsediyoruz. Hatta birbiriyle konuşabilen ve birbirine iş aktarabilen makinelerden… Yeni bir dünya düzeni yeni bir iş yapış modelinden bahsediyoruz. Şehirlerin sensörlerle yönetildiği, yapay zekânın her platformda var olmaya başladığı bir dünya. İşte bu yeni bakış açısını ve anlayışı benimseyen markalar, dünyada söz söyleyebilecek durumda olacaklar. Türkiye mobilya sektörü ve yan sanayisi de bu bakış açısını benimsediği takdirde yani Endüstri 4.0 kavramını tüm detaylarıyla işleyebildiği takdirde dünya pazarında daha güçlü olacaktır dedi.

Konuşmasının ardından ilk sözü İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Sevinç Gülseçen aldı ve yapay zekanın endüstri 4.0 ile birlikte hareket ettiğini belirtti. Endüstri 4.0 denildiğinde ilk akla gelenin akıllı makinalar olduğunu, bunlar için bolca işlenmiş veriye gerek olduğunu vurguladı. Yapay zekanın insan zekasından bağımsız olduğunu. Yani programlanmış bilgisayarın gelişimi gibi görülmekte olduğunu ifade etti. Tabiki burada insanlığın gelecek korkusu, yapay zekânın insanlığı yok edecek mi düşüncesi gibi sorular akla geliyor. Aslında endüstri 4.0’ın bu bahsedilen yapay zeka ile var olacağına vurgu yaparak, verinin enformasyona, enformasyon bilgiye ve bilgide karar vermeye dönüştüğüne vurgu yaparak sözlerini tamamladı.

Sn. Ali Rıza Ersoy Bey ise konuşmasında teknolojik gelişimden kaçılamayacağını, dolayısıyla bu gelişimin içerisinde olmanın en doğru yol olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Endüstri 4.0 kavramının çıkışı ve gelişimini detaylıca aktardıktan sonra akıllı fabrikaların gelecekte hayatımızın içerisinde olacağı. Ancak bunun düşünüldüğü şekilde istihdama veya toplumsal problemlere yol açmayacağını. Bilakis farklı iş kollarının ortaya çıkacağı ev yeni iş modellerinin oluşacağına vurgu yaparak hepimizin bildiği şirket organizasyonlarının dahi değişeceğini ifade etti. Bu konuda dünyada yapılan çalışmalardan örnekler veren Sn. Ersoy ülkemizin endüstri 4.0 konusunda çok iyi işler yapacağını bu konuda potansiyelin var olduğunu ifade ederken, bu gelişimin korkulacak bir durum olmadığını hatta insanlık için son derece faydalı olacağına vurgu yaparak sözlerini tamamladı.

Dr. Sabit Tunçel

Sn. Sabit Tunçel ise Orman ürünleri sanayinde endüstri 4.0 yaklaşımı ve bu konuda ki gelişmeleri içeren konuşmasında. Öncelikle sektörün genel durumunu ifade ederken. Ülkemizin 4. Büyük sanayi kolu olduğu ve cari açık vermeyen önemli bir sektör olduğunu ifade etti. Sektörün bu gelişimine paralel olarak endüstri 4.0 konusunda da ciddi çalışmaların olduğu. Bu konuda ağaçişleri endüstri mühendisleri ve orman endüstri mühendislerinin yaptığı çalışmalar ve patentlerden örnekler vererek. Sektörün konuyu yakından takip ettiğini ve oldukça güzel çalışmaların yapıldığını örnekler ile açıkladı. Ayrıca birçok büyük ölçekli işletmelerin bu konuda ar-ge çalışmalarını yaptığını ifade etti.

Sn. Gökhan İnce, arttırılış sanal gerçeklik konusunda yaptığı konuşma büyük ilgi çekti. Bu konuda yapılan çalışmalardan örnekler ve videolar ile neler yapıldığı ve yapılabileceği konusunda detaylı bilgiler verdi. Özellikle montaj veya makine bakımları ile iş güvenliği konularında arttırılmış sanal gerçeklik gözlükleri ile birçok dökümandan kurtulup. Bunun yerine küçük bir yazılım ile tüm bu sayfalar dolusu bilgiyi taktığınız bir gözlüğe aktarıldığını ve bu sayede iş verimliliğinin arttığını zamanın çok daha verimli kullanıldığını vurguladı. Endüstri 4.0 kavramı ile birlikte hayatımıza girecek olan sanal gerçeklik ve 3D yazıcıların yakın gelecekte hepimizin kullanacağı birer nesne olacağını ifade etti.

Konu sanayi olunca bunun planlanması ve tedarik zincirinin yönetimi konularında kurumsal kaynak planlama yazılımı olan SAP’ye söz vermeden olmazdı. Bu konuda Sn. Özgür Gönen SAP’nin endüstri 4.0 çözümleri ve entegrasyonu hakkında kısa bilgiler verdi. Akıllı fabrikalardaki tedarik zincirinin yönetimi ve bunlar ile ilgili dataların işlenmesi depolanması ve verilerin kullanımı konusunda dünya genelinde SAP nasıl çözümler üretmiş ve bunlar ile ilgili Türkiye’de ne tür çalışmalar yapıldığı hakkında izleyenleri aydınlattı.

Tüm panelistler konuşmalarını bitirdikten sonra salondan gelen sorular yanıtlandı ve konuşmacılara Orman Mühendisleri Odasının sunduğu teşekkür plaketleri verilerek panel sonlandırılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir