Share This:

Sektör ve Mühendis Paneli

09 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonunda Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen “Sektör ve Mühendis” konulu panelimiz İTO’nun katkıları ile gerçekleşmiştir.
Beklenilen düzeyde katılım ile gerçekleşen panelde, Orman Endüstri ve Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin sektördeki çalışmaları ile sanayimizin önde gelen isimlerinin tecrübe ve bilgi birikimleri doğrultusunda görüşleri alınmıştır.

Saat 13.30’da açılış seremonisi ile başlayan panelde açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah ÇINAR Bey davet edilmiştir. Konuşmasında orman ürünleri sanayinin önemine değinen Çınar, üniversite sanayi işbirliğinin sektörün gelişimine olumlu etkilerinden bahsetmiştir. Bu bağlamda Orman Mühendisleri Odası  İstanbul Şubesinin düzenlemiş olduğu panelin, bu olumlu etkiyi arttıracağına değinen ÇINAR, Panelin verimli geçmesi dilekleri ile konuşmasını tamamlamıştır.

ITO Panel 2012-01

ITO Panel 2012-01

İkinci konuşmacı olarak Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sn. Yüksel YÜKSEL kürsüye gelmiştir. Sn. Yüksel konuşmasında Orman Mühendisleri Odasının birbirini tamamlayan üç farklı disiplini bir arada bulundurduğunu ifade etmiştir. Bu yapı içerisinde bugüne kadar orman mühendisleri meslek grubuna yönelik çalışmaların ağırlıkta olduğunu, ancak yönetimde olduğumuz süre içerisinde şube çalışmalarına diğer meslek gruplarına yönelik olarak ağırlık kazandırılacağını vurgulamıştır. Oda bünyesinde düzenlen eğitimler ve bugün gerçekleşen panel ile bu yolda adımların atıldığını söylemiştir. Konuşmasını panelin verimli ve olumlu geçmesi temennileri ile tamamlayan YÜKSEL, birinci oturumun moderatörü Orman End.Yük.Mühendisi Sn. Metin KAHVECİ ve birinci oturumun panelistlerini kürsüye davet etmiştir.

ITO Panel 2012-06

ITO Panel 2012-06

İlk oturumda panelist olarak yer alan, Tever Dış Ticaret  A.Ş.’den Sn. Abdullah TEVER, KMK Paper’dan Sn. Ahmet Çetin TAŞÇI, Hanex’den Sn. Dr. Cihan AYLA, Hafele’den Sn. Hilmi UYTUN ve Tuna Ofis’den Sn. Nuri TUNA aşağıdaki görüşleri bildirmişlerdir.

Genel anlamda sektörü baktığımızda mühendislerimizin birçok alanda faaliyet gösterdiği özellikle ahşap üretimi dışında kâğıt sektöründe çeşitli konumlarda çalıştıkları belirtilmiştir. Sektördeki çalışma olanaklarının son derece geniş olması üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin ders programlarının düzenlenmesinde sanayi ile işbirliği içerisinde olması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Diğer meslek grupları ile rekabet edebilmek için belirli konularda uzmanlaşmanın gerekliliğinin önem arz ettiği. İşletmelerimizde birçok meslek grubundan farklı disiplinlerde kişiler ile birlikte çalışıldığı bu nedenle önemli konularda uzmanlaşmış mühendisler yetiştirilmesinin bu bağlamda oluşan rekabette öne geçmenin ön koşulu olduğu ifade edilmiştir. Mesleğe yeni giren mühendislerimizin mesleğini doğru icra edebilmesi için konusuna hâkim olması veya konusunda uzman meslek büyüklerinin yanında yetişmesinin öneminden bahsedilmiştir. Yeni mezun mühendislerin kariyer planlarını mutlaka yapmaları onların belirli konularda uzmanlaşarak hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracağı belirtilmiştir.

ITO Panel 2012-03

ITO Panel 2012-03

Mühendis kavramının da tanımlandığı birinci oturumda Sn. Uytun Mühendisliğin emniyet ekonomi ve estetik üçlemesi ile birlikte düşünülmesi gerektiğini, mühendisin süreci bir bütün olarak görmesi ve yönetmesinin önemli olduğunu ve bir mühendisin öğrenmeyi bitirmeyerek kendisini sürekli yenilemesi gerektiğini ifade etmiştir.

Mühendislik eğitiminin üniversiteler ile sınırlı olmadığını akademik eğitim ve pratik eğitimin birlikte gelişmesinin önemine değinen Sn.Tuna, meslek için üniversite sanayi ve devlet işbirliğinin gerekli ve önemli olduğuna işaret etmiştir.

Sektörün çevresel etkilerinin önemine değinen ve bu konuların üniversitelerde ders olarak okutulmasının gerekliliğinden bahseden Sn. Ayla,  mühendisin hammadde tedariki, üretim ve pazarlama konularında kendisini yetiştirmesinin zorunlu olduğunu belirtmiştir.

Birinci oturumun sonunda Sn. Kahveci panelistlerin görüşlerini topluca özetleyen bir konuşma ile özellikle altı çizilen konularda, ilgili eğitim kurumları ve meslek camiası ile paylaşılarak mühendislerin gelişimine katkı sağlayacak programların oluşturulmasında ve uygulanmasında Orman Mühendisleri Odasının öncülük ederek konun takipçisi olunacağını ifade etmiştir.

15 dakikalık kahve ve çay molasından sonra ikinci oturum Ağaçişleri End. Yük. Müh. Sn. Sabit TUNÇEL’in moderatörlüğünde değerli panelistler Kastamonu Entegre’den Sn. Ahmet Faruk ŞİŞÇİ, Ahşap Mühendisi Sn. Aziz ŞASA, Top Dizayn’dan Sn. Güneş TOP, AGT’den Sn. Mehmet SÖYLEMEZ aşağıdaki görüşlerini belirtmişlerdir.

ITO Panel 2012-04

ITO Panel 2012-04

Sanayi ve üniversitenin işbirliği ile çalışması dayanan Rosenheim modelinin uygulanmasının sektörde olumlu etkilerinin olacağını söyleyen Sn. Şasa müfredatının oluşturulmasında, sektörün gereksinmelerinin ana ekseni oluşturduğunu ifade etmiştir. AB sürecinde oluşan ve akademik kurumların işbirliğini ciddi oranda teşvik eden mekanizmalar çerçevesinde bu konuda Rosenheim ile işbirliği yapılmasının yararlı sonuçlar doğuracağını belirtmiştir.

İnovasyon kavramı üzerinde duran Sn. Söylemez, inovasyonun zaman ve tecrübe gerektirdiğini bu tecrübe sürecinde şirket ve mühendis diyaloğunun önemli olduğunu, şirketlerin mühendislerin beklentilerini karşılamasının gerekliliğini ifade etmiştir. Mühendise beklediği olanakların sağlanması durumunda mühendisin işini seveceğini ve bunun da verimlilik anlamında gerek şart olduğunu ifade etmiştir. İkinci turda Sn. Söylemez yönetim anlayışında ki; eksikliklere değinerek başta iletişim ve paylaşma konusunda olmak üzere, ortağı birey olarak görmeyen can sıkma kültürünün hâkim olduğu, taktir kültürünün gelişmediği yönetim anlayışının işletmelerde artık değişmesi gerektiğini ifade etmiştir. Sn. Söylemez, yönetim ve işletmecilik konusunun önemine vurgu yaparak özellikle yöneticiliğin kişinin yeteneği dışında geliştirmesi gereken bir olgu olduğunu ve firmaların bu konuda destek mahiyetinde kurumsal yapıya sahip olması gerektiğini belirtmiştir.

ITO Panel 2012-05

ITO Panel 2012-05

Mühendis kavramını, sağlam ve düşük maliyetli materyali güncel bilgileri de ekleyerek bulan ve problem çözebilen kişi olarak tanımlayan Sn. Top stajların mühendislik sürecindeki yerine ve önemine değinmiştir. Pratiğe dayalı eğitimin mesleğine hakim mühendisler getireceğini belirten Sn Top, mezunlarımızdaki motivasyon eksikliğinin tamamlanmasının önemini ifade etmiştir.

OEM ve AEM gruplarının diğer mühendislik grupları ile eş güdüm içinde çalışmasının önemli olduğuna değinen Sn. Şişçi mesleki bilgi anlamında temel ayrıntıların bilinmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bir mühendisin teknik beklentilerin yanında yönetim becerilerine de sahip olması gerekliliğini ifade eden Sn. Şişçi kişisel eğitim konusunda eğitimler verilmesinin önemine dikkat çekmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir