Share This:

Yönetimde Mühendislik Yaklaşımları

Düzce Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği öğrenci topluluğu başkanı Hüseyin Bulut benim ile iletişime geçerek kendilerine sektörümüzde mühendisliği ve bu sektör hakkında bilgilendirme toplantısı yapmak istediğini iletti. Aynı zaman da Orman End.Müh.’nin sektörde neler yapabileceklerini, üniversiteyi bitirdikten sonra işletmelerde kendilerini nelerin beklediği konusunda bilgilenmek adına bir organizasyon yapmak istediklerini ifade etti. Yapacakları organizasyona konuşmacı olarak katılmamı arzu ettiklerini söyleyince, bunun üzerine bir kişi değil birkaç kişi gelip güzel bir konferans şeklinde bu organizasyonu yapılmasının daha verimli olacağını önerince büyük bir heyecanla. O andan itibaren hemen çalışmalara başladılar.
Burada en önemli gelişme böyle bir girişimin 2. sınıf öğrencilerinden gelmesi mesleğimiz adına güzel bir gelişme olarak görüyorum. Bu bilinç ile yapılan böyle bir çalışmanın eminim ki devamı gelecektir. Yapılan benzer organizasyonlar üniversite, öğrenci ve sanayimizi bir araya getirerek hem tanışma hem de bilgi alışverişi sağlayacak ortamlar yaratmaktadır.
Organizasyon 30.03.2009 tarihinde Düzce Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği konferans salonun da gerçekleştirildi. Konferansa ben ve Sn. Metin Kahveci ile Sn. Gamze Dallı konuşmacı olarak katıldık.
Konferans salonu konuya merak duyan öğrenciler ile dolu idi. Kısa bir açılış konuşmasının ardından ilk konuşmacı olarak beni kürsüye davet ettiler. Geleceğin mühendis ve yöneticisi olacak genç arkadaşların merak ettikleri mezun olduktan sonra sektörde iyi bir kariyer için neler yapmaları gerektiğini içeren “Mühendislik de Başarının Rotası” başlığı altında yaşadığım 23 yıllık profesyonel hayattaki sektörel iş tecrübemi 45 dakikalık zamana elimden geldiğince sığdırmaya çalıştım.
Kendilerine üniversite de okumaya devam ederken hayattaki hedeflerini netleştirmeleri gerektiğini. Bu hedefe göre kendilerine bir yol haritası çıkartmalarının önemini. Bundan sonra ise o hedefe doğru emin adımlar ile ilerlemeleri için yapılması gerekenleri sırası ile neler yapmaları gerektiğine vurgular yaptım. Tabiî ki bunları anlatırken yaşadığım çeşitli olaylardan örnekler vererek piyasada birçok mühendisin olduğu ancak bunların içlerinden çok azının iyi bir kariyer yaptığını hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla kendi yaşamımızda da PUKÖ döngüsünü çalıştırmamızın önem kazandığını vurgulamaya çalıştım. Her zaman planlarımızı yapacağız, bunları uygulamaya alacağız, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, eğer var ise düzeltmeleri yapıp tekrar planlayacağız. Tüm bunların yanı sıra her zaman ve her konuda analitik yaklaşmanın bizleri daha az yanılgıya düşüreceği. Kesinlikle iş hayatında somut ve rakamsal deliller ile konuşmanın önemi üzerinde durdum.
En önemlisi de, işletmede en son teknoloji de olsa yine de insana ihtiyaç duyulduğu, tek farkın ihtiyaç duyulan insan gücünün kalifiye olması gerekliliğidir. Buda gösteriyor ki; teknoloji geliştikçe mühendisliğin önem kazandığı, ancak işini iyi bilen mesleğini seven mühendislere olan ihtiyacın arttığını vurgulamaya çalıştım. Sonuçta kıt kaynakları en optimum şekilde değerlendirmek biz mühendislerin yönlendirmesi ile olacaktır. Diyerek sözlerimi noktaladım.

Benim konuşmamdan sonra Orman End.Yük.Müh. Gamze Hanım kürsüye davet edildi. Üretim Planlama konusunun işletmelerimizde ki gerekliliği ve iyi bir planlama sistematiğinin nasıl olması konusuna değindi. Üretim planlama biriminin görevlerinin ne olduğu. Aslında orta ölçekli işletmeler (OÖİ)’de planlamanın sadece levha optimizasyonundan ibaret olduğunu düşünen işletmecilere bunun doğrusunun ne olduğu ve planlama sistematiğinin işletmeye oturtulması ile birçok konuda rakamsal verilere ulaşılabileceğini aktardı.
Daha sonra MRP ve ERP sistemlerinin neden çıktığı ve bu programlar ile çalışılması sonucunda birçok veriyi kullanarak işletmenin rotasını tayin etmede yöneticilere yol gösterici olan raporların önemine değindiler.
Sözlerini ERP sisteminin; işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını barındırdığını belirterek bitirdiler.

Son olarak Orman End.Yük.Müh. Sn. Metin Kahveci kürsüye davet edildi. Her iki sunumda değinilen noktaları göz önüne alarak toparlayıcı bir konuşma yapan Sn. Metin Kahveci, mühendis adayı olan öğrencilerin öğrenimlerini bitirdikten sonra firmalarda hangi aşamalarda neler yapmaları gerektiği konusunda durdu.
Özellikle staj konusuna dikkat etmeleri ve kendilerine fayda sağlayacak işletmelerde stajlarını tamamlamalarının önemini açıkladı. Aldıkları teorik derslerin pratikte uygulama alanlarının neler olduğu, nasıl faydalanacakları ile ilgili kısa örnekler ile açıkladı.
Özellikle teknik resmin gerekliliği üzerinde detaylıca duruldu. İş görüşmelerinde ki yaklaşım, çalışma hayatına kendilerini nasıl adapte edecekleri ve bağlı bulundukları amirleri ile diyalogların nasıl olması gerekliliğine vurgu yapıldı. Öğrencilik dönemlerinde öğretim üyelerinden her türlü bilgiyi almaları ve bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini açıkladı.
Sözlerinin sonunda bilgiyi doğru özümsemiş ve edindiği teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilecek mantık çerçevesinde işletmelerde görev almalarının önemini aktardılar.

Daha sonra izleyicilerden çeşitli sorular alındı. Gelen sorular ile anlatılan konular daha detaylandırılarak açıklanmaya gayret edildi. Yaklaşık dört saat süren konferans farklı bir konu etrafında tekrar görüşme temennileri ile bitirildi.

Üniversite öğrenci kulübünün yaptığı bu organizasyon ile mezun olduklarında kimler ile çalışacakları. Yeterlilikleri ve nelere önem vermeleri gerektiğinden, tez ve stajlarına gösterecekleri özenin kendilerine neler katacağını görmüş olmaları gelecekleri adına olumlu bir basamak olduğunu düşünüyorum. Bu ve benzer organizasyonların daha sık yapılması sektörümüze yetişecek mühendis adaylarının çok daha etkin olmalarını sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir