Share This:

Tasarıma Önem Verilmeli

Ahşap Teknik dergisinde yayınlanan sektörel yorumum

Dr. Sabit Tunçel (Mba)
Ağaçişleri End.Müh.

Bu sayımızda, Kayseri’de sektörün yan sanayi kuruluşları ile görüştük ve onların değerli yorumlarını aldık. Kayseri sanayicisinin en büyük özelliği tamamen öz sermayesi ile işletmelerini büyütmüş olmalarıdır. Devlet desteği ve finansal destek yok denecek kadar azdır. Bu da yıllardır süre gelen girişimcilik ruhunun değişmeden nesiller boyu devam ettiğinin en güzel delilidir.

Kayseri’de ahşap sektörü hızla büyüyerek gelişmiş ancak, en büyük sıkıntısı diğer şehirlerimizdeki sanayicilerimizin de belirttiği gibi kalifiye eleman açığıdır. Geçmiş yazılarımda da belirttiğim gibi bunun çözümü sanayi üniversite işbirliğinden geçmektedir. Bunun yanı sıra Erciyes üniversitesinde sektöre yönelik bir eğitim birimi olması Kayser’deki açığa belli ölçülerde yanıt verecek oldukça güzel bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra üniversite ve meslek okullarının da sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve eğitim programlarını bu doğrultuda revize etmeleri ile eğitimli personel açığı belli oranlarda kapanacaktır. Bunun yanı sıra işletmeler bünyelerine aldığı kişileri de eğiterek sektöre kazanımını sağlamaları büyük ölçüde destek olacak bir çalışmadır. Ayrıca işletmelerimiz çeşitli eğitim kurumları ile işbirliği içerisine girerek farklı konularda eğitimler organize ederek sektörümüze ciddi katkı sağlayabilirler.

Her sektörde olduğu gibi mobilya sektörünün de nabzı İstanbul’da atmakta bu da ürünlerin pazara gelmesi için rekabet anlamında bakıldığında, Kayseri mobilya sektörü ciddi navlun masraflarına göğüs germek zorunda. Burada Devlet, demir yolu taşımacılığına önem vererek navlun masraflarını minimize edecek yöntemler geliştirmek sureti ile kuruluşlarımızın ciddi anlamda önünü açabilir. Son dönemlerde ihracat da büyük atılım kaydeden ahşap sektöründe, yapılan çalışmalar diğer yıllar ile karşılaştırıldığında büyük farklılıklar göze çarpmakta. Bu da kalitenin olumlu yönde gelişimini sağlayan önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca tüketicinin bilinçlenmesi ile mobilya sektörü kendini modernize ederek bu gelişime yanıt vermişti. Burada tek eksiğimiz, tüketici hakları konusunda tüm ürünleri sertifikalandırma sistemi getirilmemiş olmasıdır. Eğer ciddi bir mantıkla sertifikalandırma yapılır ise, bu gelişim ve dışa açılım çok daha hızlı ve güvenilir olacaktır.

Sektörümüzdeki en önemli konulardan biride, tasarımdır.

Artık Türk mobilya sektörü kendi tasarımını kendisi yapmalı. Bize özel çizgimiz olmalı. Bu da, Ar-Ge’ye önem veren ve buna sermaye ayıran sanayi kuruluşlarımız ile olacaktır. Bizler artık taklit ürünler değil, özgün ürünler yapmalıyız. Bunun için gerekli her türlü alt yapı ve beyin gücümüz var ve bunu değerlendirmek en önemli aşamamız olacaktır.

Kayseri mobilya sanayine yapmış olduğu yatırımları ile sektörümüze ciddi boyutta ivme kazandırmıştır. Yukarıda da belirttiğim gibi tasarım konusuna verilecek önem ve değer ile mevcut gelişim büyüyerek devam edecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir