Robot

Share This:

Mobilya Endüstrisinde Akıllı Teknolojiler

Özkan OCAK1, *, Zafer ÜNSAL2, Oğuzhan AKKUŞ3, Zeki CANDAN4

1Orman Endüstri Mühendisi & MBA
2Orman Endüstri Mühendisi,
3Orman Endüstri Mühendisi,
4İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

*Sorumlu Yazar. E–posta: ocakozkan@gmail.com

 Özet

XXI. yüzyılda hayatımıza giren en önemli gelişmelerin başında kullanmış olduğumuz birçok objenin akıllanması gelmektedir. Burada akıllı arabalar, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar akıllı binalar, akıllı şehirler vb. sistemler. Günümüzde ise mobilyaların akıllanmaya başladığını görüyoruz. Gelecekte tüm mobilya elemanları birbiri ile etkileşim içinde olacağı öngörülmektedir. Dünyadaki mobilya trendleri büyük yazılım firmaları ile etkileşim içinde olan mobilyalar için çalışmaya başladı bile. Günümüz mobilya tasarımlarına bakıldığında, ihracat rakamlarımız (kg ihracat birim fiyatı) teknolojiyi mobilya içine daha fazla dahil etmenin gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Akıllı mobilyaları ise istikrarlı bir şekilde üretip montajını yapabilmenin yolu akıllı sistemler ve akıllı makineler ile mümkün olabilmektedir. Bu sebep ile biz üretim ve tasarımcılara düşen en önemli görev, daha fazla teknolojik ve sistemsel yatırım yapmaktır. Gelecekte daha akıllı fabrikalar ve ürünler olacak, bu güçlü değişime hazır olmamız gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Akıllı mobilya, akıllı yatak, mobilya endüstrisi, akıllı sistemler

Abstract

21th century includes smart technologies. For example; smart cars, phones, tvs, cities, and buildings etc. Nowadays furniture and production technologies are becoming smart. Furniture producers collaborate with technology companies to develop smart furniture. As for furniture design; smart technologies are required to increase export price (per kilogram). Sustainability of smart furniture is related to smart systems and machines. Therefore, responsibility of producers and designers in furniture industry is to spend more effort on technology systems. In the future, furniture industry also should be ready for change because of appearing smart factories and products.

Keywords: Smart furniture, smart bedding, furniture industry, smart products and systems

1. Giriş

Ülkemiz mobilya endüstrisine genel olarak bakıldığında dış ticaret açığı vermeyen nadir bir kaç sektörden biri olduğunu görmekteyiz. Sektörümüz bugün 214 ülkeye yaklaşık 1,9 milyar dolar ihracat, 114 ülkeden ise 817 milyon dolar ithalat yapan bir sektör olmuştur. 2001’den buyana sürekli artan ihracat değeri, 2023 yılı için 25 milyar dolar üretim ve 10 milyar dolar ihracat beklentisi ile sektörümüz Dünya’nın 10. büyük mobilya üreticisi olmayı hedeflemektedir. 21. Yüzyıl gelişmeleri incelendiğinde, teknolojideki değişiklikler, çevremizdeki birçok etkeni değişikliğe itmiş bulunmaktadır. Özellikle 2000’li yılların başında başlayan kablosuz internet erişimi sayesinde teknoloji hayatımızın içinde değişmez bir parça olmuştur.

Tablo 1

Dünya Mobilya İhracatı (OAİB, 2014).

Günümüze bakıldığında bu teknolojideki değişime paralel olarak birçok sektör çıktılarının ana görevleri dışında teknolojik üstünlüğü sorgulanır olmuştur. En önemli örneği ise kullanmış olduğumuz telefonlar ile görebiliriz. Bugün çoğu kullanıcı için telefon esnasındaki konuşma konforundan ziyade telefonun kamera özellikleri ve tasarımı seçim için temel kriter olmuştur. Birçok sanayi sektörü için rekabetin ana unsuru teknoloji olmuş ve buna paralel akıllı şehirler, akıllı bina sistemleri, akıllı araba vb. konsepti 21. Yüzyılın ana rekabet unsuru olmuştur (TC Kalkınma Bakanlığı, 2015).

 2. Akıllı Mobilyalar

Bu hızlı değişimin mobilya endüstrisini de etkilemesi kaçınılmazdır. Günümüz geleneksel mobilya ve tasarım yaklaşımları akıllı mobilya kavramını gündeme taşımıştır. Yurtdışındaki gelişmeler ise tasarım ve teknolojiyi hibrit mobilya kavramı ile dünya arenasına sunmaya hazırlanmaktadır.

Dünyada hali hazırda çalışılan hibrit akıllı mobilya tasarımlarına bakacak olursak;

Sekil 1

Geleceğin Mutfağı (Moley Robotics)

Yukarıda görselde geleceğin mutfaklarını görmekteyiz. Sadece mutfak eşyalarınızı saklamıyor, yemeğinizi de sizin taleplerinize göre hazırlıyor.

“Akıllı mobilya” konseptine diğer bir örnek uygulama ise “akıllı yatak” ürünleridir. Akıllı yatak insanların özellikle yaşlı ve bebeklerin uyku esnasında karşılaşabilecekleri ciddi sağlık problemlerini doğru bir şekilde ve zamanında algılayarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olan inovatif akıllı-mobilyadır.

Sekil 2

Akıllı Yatak

Akıllı yatak; hem konforlu ve rahat bir uyku, hem de güvenli ve sağlıklı bir uyku uyunmasını sağlamaya yardımcı olur. Örneğin; altını ıslatan bir çocuk veya yaşlının ebeveynine veya bakıcısına anında bilgi verir. Bu durumu hem sesli ve görüntülü bir şekilde iç ortama hem de telefon veya tablet gibi akıllı cihazlar vasıtasıyla dış ortama iletir.

Aynı zamanda akıllı yatak; yangın esnasında sesli ve görüntülü uyarı sistemini devreye alırken, diğer yandan itfaiye vb. kurumlara acil uyarı notu aktarmaktadır. Sabahları mutlu ve dinç bir şekilde uyanmanıza yardımcı olmak için negatif iyon teknolojisini kullanır.

Türkiye yatak endüstrisine bakıldığında 2013 yılı itibariyle 4 milyon yatak üretim kapasitesi, 1 milyar TL’lik pazar hacmi, 100 milyon $’ı aşkın ihracat ve %7’lik yıllık büyüme oranı karşımıza çıkmaktadır (TOBB, 2013).

Akıllı yatak teknolojisi ile üretilen yatakların ihracatı sonucunda mobilya ihracatı kilogram fiyatının daha yukarılara çıkarılmasına önemli miktarda katkı sunma potansiyeli bulunmaktadır.

3. Akıllı Sistemler

İçinde bulunduğumuz yüzyıldaki en önemli gelişmelerin başında taleplerin özelleşmesi gelmektedir. Ekonomi uzmanlarının da belirttiği gibi arz talebin üzerine çıkmış ve rekabet en önemli unsur olmuştur. Müşteri talepleri özelleştiği için satışlara zamanında, eksiksiz ve istenen kalitede cevap verebilen firmalar rekabette öne geçmektedir. İnşaat sektörü (kentsel dönüşüm etkisi) ve buna bağlı adetli mobilya ihtiyaçlarına bakıldığında seri üretim ve maliyet yapısının buna göre dizayn edilmesinin gerekliliği ortadadır. En önemli ve kritik nokta ise seri üretim ve siparişe özel üretimi bir arada yönetme ihtiyacıdır. Bu tür süreçleri geleneksel yöntemler ile yönetmeye çalışmanın sıkıntıları; gereksiz fazla mesai, stok kayıpları, stok fazlası ve kalite kayıpları şeklinde karşımıza dezavantaj olarak çıkmaktadır. Süreçleri verimli ve etkin bir şekilde yönetebilmenin en önemli unsuru ise işletmeler için kurulması gereken ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) programlarıdır. Firmaların iç dinamiklerinin iyi etüt edilerek kullanılacak olan programa karar vermesi gerekmektedir. Firmaların ERP kurulum ihtiyaçları için kendilerini analiz eden ve en uygun programı seçen ve öneren çözümler mevcuttur.

Sekil 3

RFID Etiketi (Foto: Ocak, Ö)

ERP sisteminin içindeki en kritik ve zor nokta ise üretim takip sistemleridir. Burada üretim sahasından verilerin gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesi ve kullanılan CNC tezgâhlar ile etkileşim içinde olması önem arz etmektedir.  Günümüze bakıldığında “Endüstri 4.0” kavramı ortaya çıkmıştır. Burada görülmektedir ki RFID etiket kullanımı ve ERP süreçleri etkileşim içinde olacağından mobilya endüstrisinin içinde bulunduğumuz dönemde daha fazla makine ve yazılıma yatırım yapması gerektiği görülmektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

Mobilya endüstrisi, harcamalardan aldığı pay bakımından hane halkı gider kalemleri içerisinde yaklaşık %6 ile beşinci sırada yer almaktadır. Ayrıca ülkemizde mobilya tüketimi artmış olmasına rağmen, tüketim harcamaları içerisinde mobilya, öncelikli sırada yer almamaktadır. Bu rakamlar, diğer harcama kalemleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu görülecektir. Bu olumsuz tabloyu pozitife çevirme adına yapılacak en makul adımlardan birisi de akıllı teknolojileri mobilya endüstrisine adapte etmek olacaktır.

Mobilya sektörünün öncelikli ihtiyaç kalemleri arasında yer almasını sağlamanın diğer bir önemli çözümü de “Mass Production” yaklaşımından “Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Büyüme Yaklaşımına” geçilmesi gösterilebilir.


5846 sayılı yasa gereği lütfen gerektiği gibi kaynak göstermeden alıntı yapmayınız.!

Bu yayın Ahşabın Tasarım Serüveni Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. 2016

Kaynaklar

  • OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 2014. Mobilya Sektör Raporu, Ankara, 32 Sayfa.
  • TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2013. Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu, Ankara, 74 Sayfa.
  • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, 2015. 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planı, Mobilya Çalışma Grubu Raporu, Ankara, 101 Sayfa.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir